Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Webinar: Valgprosesser i NITO

- Hvorfor ønsker vi framsnakking av gode kandidater? Har du møtt utfordrende situasjoner i forbindelse med valg i NITO som du lurer å hvordan du skal takle? Lurer du på hvor grensen går for baksnakking, hva som er ugreit og hva som er helt vanlig i en valgprosess? NITOs etikkomitè vil gjennom dette webinaret hjelpe deg til å navigere litt enklere i slike situasjoner

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Du møter

  • Leder for NITOs seksjon for tillitsvalgtutvikling, Gisle Frantzen Lie. Gisle deler noe av sin erfaring etter de siste års gjennomføring av kurs for valgkomiteer. 
  • Medlemmer av NITOs Etikkomité som formidler sitt syn på hva som er viktig for å gjennomføre gode valgprosesser, og trekker fram dilemmaer du som tillitsvalgt kan støte på. 
  • Medlemmer i valgkomitéer med erfaring fra henholdsvis avdeling og kongress. 

Når du deltar på kurset, gir det deg 

  • Nyttig kunnskap om hvordan du kan identifisere og bidra til å snu uheldige valgprosesser før aktuelle kandidater føler seg lite verdsatt eller trakassert. 
  • Større bevissthet om betydningen av måten vi prater til og om hverandre på. Enten det skjer ansikt til ansikt eller via elektroniske kommunikasjonsverktøy. 
  • Kontakt med medlemmer i Etikkomitéen og utvidet nettverk for å diskutere etiske utfordringer og problemstillinger du møter som tillitsvalgt i NITO. 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Praktisk informasjon:


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på www.nito.no/min-side (krever pålogging).