Gå til innhold
Pc, kopp og headset, Intro 1
< Kurs og arrangementer

NITO Intro 1

Hva vil det si å være tillitsvalgt? Bli med og få en innføring i din rolle som tillitsvalgt. Lær om de gode verktøyene og om alle mulighetene som ligger foran deg.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading
* Påkrevd felt

Som tillitsvalgt er du et viktig bindeledd mellom medlemmene og ledelsen på arbeidsplassen. På dette kurset blir du kjent med rollen og verktøyene du trenger for å bli en trygg og best mulig tillitsvalgt for dine medlemmer.

Dette blir gjennomgått på kurset:

  • Tillitsvalgtrollen​
  • NITO lokalt​
  • Forhandlinger​
  • Dine verktøy som tillitsvalgt

Kurset foregår på Teams og legger opp til aktiv deltakelse hvor du får reflektert over egen rolle som tillitsvalgt, stilt spørsmål og delt erfaringer. NITOs tillitsvalgte er et viktig nettverk og ved å delta på kurs blir du kjent med andre.

Flere brikker falt på plass

- Helt herlig, dette kurset trengte jeg! Nå forstår jeg mer av sammenhengene i norsk arbeidsliv sett i forhold til min arbeidsplass.

- Jeg ble bevisst på flere verktøy og vet nå hvordan jeg kan ta de i bruk. Det ligger jo i navnet; det er Intro. Kurset var nødvendig for meg som ny tillitsvalgt. Jeg gleder meg til å lære mer om forhandlingsteknikk på neste kurs. 
Jonathan Faundez, tillitsvalgt NITO Oslo Universitetssykehus

Kanskje har du ikke noe verv nå, men er nysgjerrig på hvordan det er å være tillitsvalgt? Eller har du vært tillitsvalgt en stund og har lyst på litt oppfriskning? Meld deg på du også. 

Praktisk

  • Kurset er engasjerende, lærerikt og basert på aktiv dialog via Teams. Vi ønsker derfor at du har på kamera og sitter et sted du ikke blir forstyrret.
  • Vi anbefaler alle å koble seg til Teams i god tid før kursstart

Kursledere: Stian Nyhus, regionsjef og Tina Dale Tønnesen, seniorrådgiver i NITO Vest-Norge.

- Vi bruker tiden vår mer effektivt når vi forstår rollen og vet hvordan organisasjonen fungerer. I NITO får du et stort nettverk, og du blir fort kjent med andre tillitsvalgte.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

NITO Intro 1

Første skrittet på veien til å bli en effektiv tillitsvalgt, starter med NITO Intro 1. Kurset varer i tre timer digitalt og fire timer fysisk. Velg en lokasjon nær deg om du ønsker et fysisk kurs eller meld deg på et digitalt kurs. Under en liste over de neste NITO Intro 1 kursene:

22. august 2024, Norge

Microsoft Teams

28. august 2024, Norge

Microsoft Teams

4. september 2024, Norge

Microsoft Teams

10. september 2024, Norge

Microsoft Teams

18. september 2024, Norge

Microsoft Teams

26. september 2024, Norge

Microsoft Teams