Gå til innhold
NITO Intro 1 gruppearbeid
< Kurs og arrangementer

NITO Intro 1 (digitalt)

Hva vil det si å være tillitsvalgt? Bli med på NITO Intro 1 og få innføring i din rolle som tillitsvalgt. Lær om de gode verktøyene og om alle mulighetene som ligger foran deg.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

NB! Kurset er fullt. Melder du deg på blir du satt på venteliste.
* Påkrevd felt

Som tillitsvalgt er du et viktig bindeledd mellom medlemmene og ledelsen på arbeidsplassen. På dette kurset blir du kjent med rollen og verktøyene du trenger for å bli en trygg og best mulig tillitsvalgt for dine medlemmer.

Tema

  • Rollen som tillitsvalgt i ulike situasjoner
  • Dine verktøy på nito.no
  • Grunnleggende om forhandlinger

Kurset foregår på Teams og legger opp til aktive diskusjoner hvor du både får stilt spørsmål og delt erfaringer. NITOs tillitsvalgte er et viktig nettverk for hverandre, og du blir kjent med de andre på kurs.

Flere brikker falt på plass

- Helt herlig, dette kurset trengte jeg! Nå forstår jeg mer av sammenhengene i norsk arbeidsliv sett i forhold til min arbeidsplass.
- Jeg ble bevisst på flere verktøy og vet nå hvordan jeg kan ta de i bruk. Det ligger jo i navnet; det er Intro. Kurset var nødvendig for meg som ny tillitsvalgt. Jeg gleder meg til å lære mer om forhandlingsteknikk på neste kurs. 
Jonathan Faundez, tillitsvalgt NITO Oslo Universitetssykehus

Kanskje har du ikke noe verv nå, men er nysgjerrig på hvordan det er å være tillitsvalgt? Eller har du vært tillitsvalgt en stund og har lyst på litt oppfriskning? Meld deg på du også. 

Praktisk

  • Kurset er engasjerende, lærerikt og basert på aktiv dialog via Teams. Vi ønsker derfor at du har på kamera og sitter et sted du ikke blir forstyrret
  • Vi anbefaler alle å koble seg til Teams i god tid før kursstart.

Kursledere: Tor Asbjørn Bjørnstad, seniorrådgiver i NITO Sør og Linn Siren Trømborg, rådgiver i NITO Sør

- Vi bruker tiden vår mer effektivt når vi forstår rollen og vet hvordan organisasjonen fungerer. I NITO får du et stort nettverk, og du blir fort kjent med andre tillitsvalgte.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

NITO Intro 1

Første skrittet på veien til å bli en effektiv tillitsvalgt, starter med NITO Intro 1. Kurset varer i utgangspunktet fire timer, og kan tas enten via webinar eller på en fysisk lokasjon. Velg en lokasjon nær deg om du ønsker et fysisk kurs.