Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

NITO Intro 2 - Kommune, Stat og Spekter

Som tillitsvalgt har du en ansvarsfull rolle. Tillitsvalgtkurset NITO Intro 2 styrker deg i rollen, gir kunnskap og trygghet, og sikrer viktig innflytelse på arbeidsplassen.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 
* Påkrevd felt

NITO Intro 2 er del av grunnopplæringen for tillitsvalgte i NITO. Du lærer hvordan du organiserer og drifter bedriftsgruppen, hvordan samarbeidet med ledelsen kan skje, hva du kan gjøre for medlemmer som trenger hjelp. Lær hvordan forberede og gjennomføre lokale lønnsforhandlinger.

Dette Intro 2-kurset er digitalt og består av moduler du gjennomfører på egen hånd. I tillegg er det live plenumssesjoner og gruppearbeid via Teams. Bli kjent med andre deltakere og dra nytte av andres erfaringer mens dere løser oppgaver.

Dato og tidspunkt

Kurset foregår i perioden 27. november - 05. desember. Du får tilgang og gjennomgår alle moduler på egenhånd i denne perioden.

Obligatorisk liveundervisning:  
Tirsdag 28. novemberkl. 9-13  
Torsdag 30. november kl. 9-13 

Mandag 04. desemberkl. 9-14
Tirsdag 05. desember kl. 9-12   

Praktisk

  • Undervisningen er lagt opp med mye casebasert gruppearbeid, så vær forberedt på å delta aktivt.
  • Deltakelse forutsetter tilgang på dataverktøyet Teams og du oppfordres til å ha kamera på under livesesjonene. 
  • For å få kurset godkjent må du være med på alle livesesjonene og du må på egen hånd komme deg gjennom de digitale modulene innen kursperioden. Det er ikke mulig å hoppe over eller ta deler igjen senere. Planlegg tiden slik at du får gjennomført moduler mellom live-øktene. Beregn ca. én time om dagen, til sammen fem timer.
  • Vi oppfordrer deg til å legge inn tidspunktene for liveundervisningen i din kalender med status "opptatt" så du ikke blir forstyrret. 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

Obs!


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på nito.no/min-side (krever pålogging). 

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: