Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

NITO Intro 2 - Privat

Som tillitsvalgt har du en ansvarsfull rolle. Tillitsvalgtkurset NITO Intro 2 styrker deg i rollen, gir kunnskap og trygghet, og sikrer viktig innflytelse på arbeidsplassen.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

NITO Intro 2 er del av grunnopplæringen for tillitsvalgte i NITO. Du lærer hvordan du organiserer og drifter bedriftsgruppen, hvordan samarbeidet med ledelsen kan skje, hva du kan gjøre for medlemmer som trenger hjelp. Lær hvordan forberede og gjennomføre lokale lønnsforhandlinger.

Dette Intro 2-kurset er digitalt og består av moduler du gjennomfører på egen hånd. I tillegg er det live plenumssesjoner og gruppearbeid via Teams. Bli kjent med andre deltakere og dra nytte av andres erfaringer mens dere løser oppgaver.

Dato og tidspunkt

Kurset foregår i perioden 7. - 15. februar. Du får tilgang og gjennomgår alle moduler på egenhånd i denne perioden.

Obligatorisk liveundervisning:  
Tirsdag 8. februar kl. 9-13  
Torsdag 10. februar kl. 9-13 

Mandag 14. februar kl. 9-14
Tirsdag 15. februar kl. 9-12   

Praktisk

  • Undervisningen er lagt opp med mye casebasert gruppearbeid, så vær forberedt på å delta aktivt.
  • Deltakelse forutsetter tilgang på dataverktøyet Teams og du oppfordres til å ha kamera på under livesesjonene. 
  • For å få kurset godkjent må du være med på alle livesesjonene og du må på egen hånd komme deg gjennom de digitale modulene innen kursperioden. Det er ikke mulig å hoppe over eller ta deler igjen senere. Planlegg tiden slik at du får gjennomført moduler mellom live-øktene. Beregn ca. én time om dagen, til sammen fem timer.
  • Vi oppfordrer deg til å legge inn tidspunktene for liveundervisningen i din kalender med status "opptatt" så du ikke blir forstyrret. 

Obs!


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på nito.no/min-side (krever pålogging). 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: