Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

NITO Intro 3 - Privat, Kommune og Spekter

Nå har du vært tillitsvalgt en stund. Hvordan har det gått siden Intro 2? Del erfaringer med andre, fyll på verktøykassen din og bli enda tryggere som tillitsvalgt på Intro 3.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Overnatting

Quality Hotel Olavsgaard

Hotell er påkrevd* Påkrevd felt

Du har gjennomført NITO Intro 1 og 2, og har blitt mer kjent med tillitsvalgtrollen. Hvordan du samarbeider med ledelsen og medlemmer, i lønnsforhandlinger og medbestemmelse. 

På NITO Intro 3 går vi videre og bygger kompetanse på nye områder.

  • Arbeidstid
  • Ansettelse
  • Omstilling og nedbemanning

Fokuset vil være på hva som er din rolle som tillitsvalgt knyttet til disse områdene. Kurset legger stor vekt på erfaringsdeling og oppgaveløsning.

Kurset dekker alle avtaleområder.

Praktisk

Dette tillitsvalgtkurset går over to dager. Kurset starter kl. 10 første dagen og avsluttes kl. 15.30 dag to.

På dette kurset er det også kveldsprogram som vi forutsetter at du deltar på.

NITO Intro 3 er for deg som har deltatt på Intro 1 og 2. 

Fyll på verktøykassa og utvid nettverket ditt - meld deg på kurs!

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter når du deltar på tillitsvalgtkurs. Vi sender deg deltakerbekreftelse ca tre uker før kursstart. Du må derfor ikke bestille flybillett før du har mottatt bekreftelse på kursplassen.

Når flybillett bestilles skal du benytte NITOs reiseavtale - dvs. at flybillettbestilling skal sendes til reise@nito.no. Nødvendig informasjon om billettbestilling, inkludert prosjektnummer er beskrevet i bekreftelsen. Du må huske på å krysse av når du tar med deg håndbagasje/innsjekket bagasje.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: