Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

NITO konserngruppen Helse Vest - webinar for tillitsvalgte

Webinar for tillitsvalgte – en arena for nyttig påfyll og erfaringsutveksling. Lær mer om partssamarbeidet, hvordan pandemien påvirker oss, samt hvordan håndtere konflikter. Få nyttige tips og bli ekstra motivert til å fortsette med det viktige tillitsvalgtarbeidet!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

NITOs konserngruppestyre i Helse Vest arrangerer webinar for NITO sine tillitsvalgte i helseforetakene og Helse Vest IKT.

Vi ønsker å gi deg nyttig informasjon og legge til rette for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

For å få mest mulig ut av webinaret anbefaler vi deg å ta Helse Vest sitt e-læringskurs i Hovedavtalen. Dette kurset er tilgjengelig i Læringsportalen. Opplæringen vil ta ca. 20 minutter.

Etter gjennomført webinar har du tilegnet deg:

  • Innblikk i partssamarbeidet
  • Kjennskap til hvordan pandemien har påvirket oss
  • Utvidet kompetanse om konflikthåndtering

I tillegg har du også fått:

  • Motivasjon og ny "giv" som tillitsvalgt
  • Nyttige tips i din rolle som tillitsvalgt
  • Erfaringsutveksling på tvers av foretakene og Helse Vest IKT

Kurset gir deg rett til permisjon etter Hovedavtalens § 52  Tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Fullstendig program og informasjon for webinaret vil du motta når datoen nærmer seg.

Sett av datoen og meld deg på til høstens event! 

Obs!


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på nito.no/min-side (krever pålogging). 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.