Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Omstillingspsykologi

Har du tilstrekkelig kompetanse på hvordan omstillingsprosesser påvirker ansatte og organisasjonen? Er du trygg nok på din rolle som tillitsvalgt i en omstillingsprosess - forventninger til deg og hvordan du kan bidra på en konstruktiv måte?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

Hotell er påkrevd

 

Omstillinger gir mange utfordringer, for tillitsvalgte - både i forhold til arbeidsgiver og i forhold til egne medlemmer. En vellykket omstillingsprosess ivaretar både ansatte og arbeidsmiljøet på en god måte.

Når du har deltatt på kurset har du hevet din kompetanse innen;

 • Rollen som tillitsvalgt i en omstillingsprosess – forventninger og utfordringer
 • Organisasjonsforståelse og endringsprosesser
 • Individuelle, arbeidsmiljømessige og organisatoriske reaksjoner på endringer
 • Utfordringer og kvalitetssikring av en omstillingsprosess
 • Håndtering av menneskelige reaksjoner
 • Kommunikasjon, informasjon, involvering og medvirkning
 • Arbeidsmiljømessig oppfølging
 • Motstand mot endring

Målsetting for kurset er;

 • Økt trygghet i rollen som tillitsvalgt under en omstillingsprosess når det gjelder å håndtere og ivareta de menneskelige og arbeidsmiljømessige sidene
 • Bedre rolleforståelsen som tillitsvalgt
 • Håndtering av ulike utfordringer i rollen som tillitsvalgt under omstillinger
 • Økt innsikt i egne reaksjoner
 • Bli bedre til å ivareta seg selv som tillitsvalgt

I tillegg til NITOs egne advokater har vi med Bjørn Inge Raknes som
foreleser på kurset. Bjørn Inge er spesialist i arbeids- og
organisasjonspsykologi og har god kjennskap til tillitsvalgtes utfordringer.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema etter påmeldingsfristen. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.