Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Omstillingspsykologi

Har du tilstrekkelig kompetanse på hvordan omstillingsprosesser påvirker ansatte og organisasjonen? Er du trygg nok på din rolle som tillitsvalgt i en omstillingsprosess - forventninger til deg og hvordan du kan bidra på en konstruktiv måte?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

Hotell er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Omstillinger gir mange utfordringer, for tillitsvalgte - både i forhold til arbeidsgiver og i forhold til egne medlemmer. En vellykket omstillingsprosess ivaretar både ansatte og arbeidsmiljøet på en god måte.

Når du har deltatt på kurset har du hevet din kompetanse innen;

 • Rollen som tillitsvalgt i en omstillingsprosess – forventninger og utfordringer
 • Organisasjonsforståelse og endringsprosesser
 • Individuelle, arbeidsmiljømessige og organisatoriske reaksjoner på endringer
 • Utfordringer og kvalitetssikring av en omstillingsprosess
 • Håndtering av menneskelige reaksjoner
 • Kommunikasjon, informasjon, involvering og medvirkning
 • Arbeidsmiljømessig oppfølging
 • Motstand mot endring

Målsetting for kurset er;

 • Økt trygghet i rollen som tillitsvalgt under en omstillingsprosess når det gjelder å håndtere og ivareta de menneskelige og arbeidsmiljømessige sidene
 • Bedre rolleforståelsen som tillitsvalgt
 • Håndtering av ulike utfordringer i rollen som tillitsvalgt under omstillinger
 • Økt innsikt i egne reaksjoner
 • Bli bedre til å ivareta seg selv som tillitsvalgt

I tillegg til NITOs egne advokater har vi med Bjørn Inge Raknes som
foreleser på kurset. Bjørn Inge er spesialist i arbeids- og
organisasjonspsykologi og har god kjennskap til tillitsvalgtes utfordringer.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema etter påmeldingsfristen. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: