Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Omstillingspsykologi

Hva skal du bidra med som tillitsvalgt i en omstillingsprosess? Har du tilstrekkelig rolleforståelse? Hvilke forventninger har medlemmer og arbeidsgiver, og hvordan kan du medvirke på en konstruktiv måte?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

Hotell er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Omstillingsprosesser gir mange utfordringer, men også muligheter. Vet du hva som er viktig i planleggingen og gjennomføringen av omstillingsprosesser – blant annet hvordan ivareta og støtte medlemmer og ansatte best mulig?

Målsetting for kurset er:

  • Økt trygghet i rollen som tillitsvalgt i en omstillingsprosess, blant annet når det gjelder å håndtere og ivareta menneskelige og arbeidsmiljømessige forhold.
  • Forventningsavklaring og bedre rolleforståelse som tillitsvalgt.
  • Bedre å kunne håndtere ulike utfordringer som tillitsvalgt under omstillinger
  • Bevisstgjøring når det gjelder å ivareta seg selv som tillitsvalgt, og få økt forståelse for egne reaksjoner

I tillegg får du kompetanseheving innen følgende:

  • Organisasjonsforståelse og perspektiver på omstillingsprosesser
  • Individuelle, arbeidsmiljømessige og organisatoriske reaksjoner på endringer.
  • Håndtering av ulike reaksjoner – støtte og ivaretakelse
  • Stress og stressmestring
  • Motstand mot endring og håndtering av motstand
  • Muligheter, utfordringer og kvalitetssikring av en omstillingsprosess

I tillegg til NITOs egne advokater har vi Bjørn Inge Raknes med som foreleser på kurset. Bjørn Inge er psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, har lang erfaring blant annet med omstillingsprosesser, og har meget god kjennskap til tillitsvalgtes rolle og utfordringer.

Kurset gjennomføres med en blanding av forelesning, gruppearbeid, plenumsrefleksjoner og casearbeid

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter når du deltar på tillitsvalgtkurs. Vi sender deg deltakerbekreftelse ca. 3 uker før kursstart. Du må derfor ikke bestille flybillett før du har mottatt bekreftelse på kursplassen.

Når flybillett bestilles skal du benytte NITOs reiseavtale - dvs. at flybillettbestilling skal sendes til reise@nito.no. Nødvendig informasjon om billettbestilling, inkludert prosjektnummer er beskrevet i bekreftelsen. Du må huske på å krysse av når du tar med deg håndbagasje/innsjekket bagasje.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: