Gå til innhold
NITO TILLITSVALGT

Prosesskurs trinn 1

Har du lyst til å utfordre grensene dine - både personlig og som tillitsvalgt?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Overnatting

Garder kurs- og konferansesenter

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Målet med prosesskursene er å rette søkelyset på de menneskelige prosessene og du at du som tillitsvalgt lærer å håndtere situasjoner hvor regler og prosedyrer ikke er gitt. Vi ser på de menneskelige prosessene som gjør at vi – når vi står ovenfor situasjoner hvor regler og prosedyrer ikke er gitt – klarer å håndtere situasjoner og blir i stand til å fatte effektive og gode beslutninger.

Etter gjennomførte prosesskurs har du følgende ferdigheter;

  • Faktakunnskap - som refererer seg til den teoretiske læringen
  • Ferdighetskunnskap - trenings- og refleksjonsbasert læring
  • Fortrolighetskunnskap - som skjer når du befinner deg i en reell situasjon og opplever mestring.

Vekttallsstudier i HRM og Arbeidsrett ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Hønefoss

NITO tilbyr deg - som melder deg på, deltar og fullfører alle 3 trinn i prosesskursserien, mulighet til å ta HRM og Arbeidsrett som nettbasert selvstudium. Studiene administreres fra Høgskolen i Sørøst-Norge, Hønefoss.

Godkjente innleveringsoppgaver og bestått eksamen i begge fag gir 30 (15+15)studiepoeng. Du må selv dekke bøker og litteratur som påkreves. NITO dekker kostnadene for informasjon, veiledning fra faglærere ved oppgaveinnlevering og eksamen.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs