Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Prosesskurs trinn 1

Har du lyst til å utfordre grensene dine - både personlig og som tillitsvalgt? Tema på prosesskurs trinn 1 handler om din egenutvikling for at du skal stå sterkere i rollen som tillitsvalgt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Quality Airport Hotel Gardermoen

27. jan - 28. jan / Enkeltrom / 0kr (Fullt)
28. jan - 31. jan / Enkeltrom / 0kr (Fullt)
Hotell er påkrevd

 

NB! Kurset er fullt. Melder du deg på blir du satt på venteliste.
* Påkrevd felt

Vi ser på de menneskelige prosessene som gjør at du klarer å håndtere situasjoner og blir i stand til å fatte effektive og gode beslutninger - også når du står i situasjoner hvor regler og prosedyrer ikke er gitt.

Etter å ha gjennomført prosesskurs trinn 1 har du følgende ferdigheter:

  • Fått verktøy for å kunne utvikle dine medlemmer
  • Blitt bedre kjent med seg selv i møtet med andre
  • Fått mentale verktøy til å være en god utgave av seg selv i ulike situasjoner
  • Blitt bevisst på egne styrker
  • Lært problemløsning
  • Fått større nettverk

Studier i HRM og Arbeidsrett ved Universitetet i Sørøst-Norge

NITO tilbyr deg i tillegg mulighet til å ta Human Resource Management (HRM) og studium i grunnleggende arbeidsrett som nettbaserte selvstudier. Hvis du ønsker å melde deg på studiene, forutsetter dette at du deltar og fullfører alle 3 trinn i prosesskursserien. Studiene gjennomføres parallelt med prosesskursene og administreres av Universitetet i Sørøst-Norge.

Godkjente innleveringsoppgaver og beståtte eksamener i begge fag gir tilsammen 30 (15+15) studiepoeng. Du må selv dekke bøker og litteratur som påkreves. NITO dekker kostnadene for informasjon, veiledning fra faglærere ved oppgaveinnlevering og eksamen.

Opptakskrav:

Du må være tillitsvalgt og ha gjennomført NITO Intro 1, 2 og 3 for å kvalifisere for prosesskurs.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: 

Når starter kurset?

  • Prosesskurs trinn 1 kl. 16:00
  • Prosesskurs trinn 2 kl. 10:00
  • Prosesskurs trinn 3 kl. 10:00

Tidspunkt for avslutning av kursene avhenger av om hvorvidt du ønsker å melde deg på/har meldt deg på studier i HRM og/eller arbeidsrett.

Kursprogram med detaljert informasjon sendes ut med bekreftelsen på at du har fått kursplassen.