Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Prosesskurs trinn 1

Har du lyst til å utfordre grensene dine - både personlig og som tillitsvalgt? Tema på prosesskurs trinn 1 handler om din egenutvikling for at du skal stå sterkere i rollen som tillitsvalgt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Scandic Oslo Airport Hotel

21. nov - 24. nov / Enkeltrom / 0kr (Fullt)
Hotell er påkrevd

 

Vi ser på de menneskelige prosessene som gjør at – når man står ovenfor situasjoner hvor regler og prosedyrer ikke er gitt, klarer å håndtere situasjoner og blir i stand til å fatte effektive og gode beslutninger.

Etter å ha gjennomført prosesskurs trinn 1 har du følgende ferdigheter:

  • Fått verktøy for å kunne utvikle dine medlemmer
  • Blitt bedre kjent med seg selv i møtet med andre
  • Fått mentale verktøy til å være en god utgave av seg selv i ulike situasjoner
  • Blitt bevisst på egne styrker
  • Lært problemløsning
  • Fått større nettverk

Studier i HRM og Arbeidsrett ved Universitetet i Sørøst-Norge

NITO tilbyr deg i tillegg mulighet til å ta Human Resource Management (HRM) og studium i grunnleggende arbeidsrett som nettbaserte selvstudier. Hvis du ønsker å melde deg på studiene, forutsetter dette at du deltar og fullfører alle 3 trinn i prosesskursserien. Studiene gjennomføres parallelt med prosesskursene og administreres av Universitetet i Sørøst-Norge.

Godkjente innleveringsoppgaver og beståtte eksamener i begge fag gir tilsammen 30 (15+15) studiepoeng. Du må selv dekke bøker og litteratur som påkreves. NITO dekker kostnadene for informasjon, veiledning fra faglærere ved oppgaveinnlevering og eksamen.

Opptakskrav:

Du må være tillitsvalgt og ha gjennomført NITO Intro 1, 2 og 3 for å kvalifisere for å delta på prosesskurs.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema etter påmeldingsfristen. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Oppstarttidspunkt:

  • Prosesskurs trinn 1 kl. 16:00
  • Prosesskurs trinn 2 kl. 10:00
  • Prosesskurs trinn 3 kl. 10:00

Tidspunkt for avslutning av kursene avhenger av om hvorvidt du har meldt deg på høgskolestudiene. Kursprogram med detaljert informasjon sendes ut med bekreftelsen på at du har fått kursplassen.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: