Gå til innhold
NITO Oppland

Regional tillitsvalgtsamling - Hedmark og Oppland

Delta på den viktigste lokale møteplassen for deg som er bedriftsgruppetillitsvalgt i Innlandet! Her får du aktuell info om lønnsoppgjøret, avtaler og rettigheter. Du kan utveksle erfaringer og knytte nettverk med andre tillitsvalgte fra regionen. I tillegg kan du lære mer om bærekraftig bygging og sirkulær økonomi på Innlandets ingeniørkonferanse.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Overnatting

Scandic Lillehammer Hotel

Feltet er påkrevd

Aktiviteter

torsdag 31.01.2019 13:00-18:30

Vennligst kryss av for hvilke programdeler du deltar på.

torsdag 31.01.2019 19:00-21:00

fredag 01.02.2019 08:30-13:30

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Programstart 31.1. kl. 12.30; Programslutt 1.2. kl. 13.30

Programmet for samlingen er to-delt. På dag 1 av samlingen avholder vi Innlandets ingeniørkonferanse. Årets tema er Bærekraftig bygging og sirkulærøkonomi. Denne delen av programmet er åpent for alle medlemmer og andre interesserte. Dag 2 av samlingen er forbeholdt NITO-tillitsvalgte i Innlandet. Her blir du oppdatert om aktuelle temaer innen lønn og tariff.

Du som er leder eller medlem i et NITO-bedriftsgruppestyre, eller plasstillitsvalgt for en lokal gruppe i Innlandet bør delta her. NITO dekker dine reisekostnader og overnatting på Scandic Hotel Lillehammer.

Ved påmelding velger du hvilke deler av programmet du ønsker å delta på, samt om du har behov for overnatting. 

Program

torsdag 31.1. Innlandets ingeniørkonferanse

Bygg- og anleggsnæringen står i dag for 40 % av norske klimagassutslipp. For å gi fremtidige generasjoner mulighet til å bo og leve godt må vi tenke nytt. Innlandets ingeniørkonferanse handler i år om bærekraftig bygging og sirkulær økonomi.

12.30 Oppmøte og registrering

13.00 Konferansestart

Konferansier er Kjetil E. Lein, visepresident i NITO og ingeniør i Kongsvinger kommune.

Byggfloken – en framtid bedre enn vår fortid, ved Mads Bruun Høy, partner og business architect hos Æra Strategic Innovation

Hvordan kan vi bygge og drifte «Paris-proof» bygg, dvs bygg som bidrar til at vi oppnår våre klimamål og som utnytter materialressurser best mulig, ved Katharina Th. Bramslev, daglig leder i medlemsnettverket Grønn Byggallianse

NITO Klima og miljø - om fagnettverket og ingeniørenes rolle i det grønne skiftet, ved Helge Klevengen, leder for NITOs fagnettverk for klima og miljø

Sirkulær økonomi i praksis, ved Tom Gusdal, leder for kvalitet og HMS i Metallco, Norges ledende konsern innen gjenvinning av jern og metall

Innovasjon i offentlige anskaffelser - en kraftfull motor for grønn næringsutvikling, ved Kjersti Granaasen, Rådgiver NHO Innlandet

Hvordan kan den tremekaniske industrien tilpasse seg og drive fram nye og gode løsninger med redusert klimaavtrykk, ved Engebret Dæhlin, daglig leder Norwegian Wood Cluster

Fra skog til bygg i by og bygd, ved Arthur Buchardt, forretningsmann, initiativtaker og investor for Mjøstårnet, verdens høyeste trebygg i Brumunddal

18.30 Konferanseslutt

19.00 Middag i hotellets restaurant

fredag 1.2. Regional tillitsvalgtsamling

Her blir du oppdatert om aktuelle temaer innen lønn og tariff. Du får også et innblikk i NITOs nye medlemsfordeler innen forsikring og bank.

08.30 Nytt fra NITOs Hovedstyre, ved Kjetil E. Lein, visepresident i NITO

08.50 Makroøkonomiske betraktninger - bakteppet for årets lønnsoppgjør, ved Petter Teigen, NITOs samfunnspolitiske avdeling

09.35 Tryg og Nordea - info om NITOs nye medlemsfordeler innen forsikring og bank

10.00 Pause med utsjekk

10.30 Separate samlinger for tillitsvalgte og frittstående medlemmer fra avtaleområdene energi, kommune, privat, spekter og stat.

  • aktuell tariff-faglig informasjon fra ditt avtaleområde
  • erfaringsutveksling
  • valg av representanter til NITOs sentrale tariffkonferanser

13.00 Lunsj og vel hjem

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

 

Aktuelle kurs og arrangementer i Hedmark