Gå til innhold
Tillitsvalgte samlet i en pause. Foto: Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Samling for engasjerte tillitsvalgte

Her får du rykende fersk kunnskap om gode verktøy til bruk i tillitsvalgtarbeidet og nyttige tips til lønnsarbeid. I tillegg kan du utvide ditt nettverk og utveksle erfaringer med andre tillitsvalgte fra samme region, ressurspersoner fra lokalt tariffutvalg og NITOs administrasjon.

Påmeldingsfristen har gått ut. Ta kontakt med Astrid Nordheim (mobil 411 43 760) dersom du ønsker å delta.

Det er et stort spenn blant våre mange flinke tillitsvalgte. Noen av dere har hatt vervet i mange år, og har kanskje ikke vært på tillitsvalgtopplæring på lenge, andre er akkurat i gang som tillitsvalgt.

Bli kjent med nye verktøy

Det skjer stadig utviklinger og forbedringer i verktøyene NITO tilbyr sine tillitsvalgte. Vi vet også at mange av våre tillitsvalgte sitter på verdifulle erfaringer som andre kan ha nytte av i sitt arbeid.

NITO Hedmark ønsker derfor å samle tillitsvalgte i regionen til en felles møteplass hvor vi kan oppdatere hverandre og utveksle erfaringer. 

Program

Vi legger opp til faglige innlegg og god tid til erfaringsutveksling. Innledere er Terje Bråten og Steinar Hagelund fra NITO Hedmarks tariffutvalg og Silje Stokke, bedriftsgrupperådgiver i NITO

kl. 12.00 Lunsj

kl. 13.00 Start faglig program

  • Lønnsarbeid (NITOs lønnspolitikk, tillitsvalgtes rolle i forhandlinger, lønnsarbeid gjennom hele året)
  • Din verktøykasse på nito.no (Min tillitsvalgside, tillitsvalgtverktøyet, læringsportalen, lønnsstatistikk for tillitsvalgte etc)
  • Rollen som tillitsvalgt
  • Medlemsfordeler

kl. 16.30 Faglig programm avsluttes

Bli med på førjulsmøtet for medlemmer samme kveld

Rett etter tillitsvalgtsamlingen arrangeres det et førjulsmøte for medlemmer, med foredrag og middag.

Vi håper du har lyst og anledning til å være med på det. 

Det er egen påmelding til førjulsmøtet. Vennligst meld deg på her

Silje Stokke

Silje Stokke

Seniorrådgiver

Min tillitsvalgtside

Handy superhelter.jpgDet du trenger på én plass: Nettkurs, lønnsstatistikk, veileder lønnsforhandlinger, verktøy og tema kun for tillitsvalgte.

Min tillitsvalgtside

Se hva som skjer i regi av Innlandet framover