Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Sentrale tariffkonferanser 2023

Oppnevning av representanter til de Sentrale tariffkonferansene 2023 bør planlegges og gjennomføres i løpet av høsten 2022.

Påmelding vil bli åpnet på senere tidspunkt

Sentrale tariffkonferanser 2023 er planlagt gjennomført 14. - 15. mars 2023 - med forberedende møter i de sentrale Tariffutvalgene mandag 13. mars.

Retningslinjer for representasjon til sentrale tariffkonferanser

Vi ber om at NITOs avdelinger, etats- og konserngrupper samt andre relevante utvalg og komiteer merker seg dato for gjennomføring av tariffkonferansene.