Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Sentrale tariffkonferanser

Hvordan blir veien ut av koronapandemien? Hva er forventningene til lønnsoppgjøret i 2021? NITOs sentrale tariffkonferanser 2021 legger grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

Velg en av konferansene (avtaleområde) du deltar på

Feltet er påkrevd

tirsdag 16.03.2021 09.00-12.00

Kryss av for ønsket deltakelse

onsdag 17.03.2021 17.00

Kryss av for ditt verv/din rolle på konferansen (kun ett valg)

Feltet er påkrevd

 

NITOs sentrale tariffkonferanser arrangeres digitalt 16. og 17. mars. Konferansen er for valgte delegater for NITOs ulike tariffområder.  

Delegatene inviteres til felles åpningsdel, kl. 9-12, før ulike temaer diskuteres i egne konferanser for hvert område (se tidsplan). 

  • Pandemi og veien videre for norsk arbeidsliv 
  • Frontfaget a`la 2021 
  • Økonomiske forutsetninger for tariffoppgjørene
  • Fagforeningenes fortreffelighet
  • NITO mot 100.000 medlemmer

Oversikt over parallelle digital konferanse for hvert tariffområde:

Tirsdag 16. mars

   
kl. 13-16 Tariffkonferanse Privat Tariffkonferanse KS Energi
     

Onsdag 17. mars

   
kl. 9-13 Tariffkonferanse Spekter (Helse) Tariffkonferanse Stat
     
kl. 12-16 Tariffkonferanse Spekter (Trad) Tariffkonferanse Kommune

Oversikt over temaer for de respektive tariffkonferansene finner du i invitasjonen.

Praktisk om oppnevning av delegater og påmelding

  • Representanter velges/oppnevnes i henhold til Vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2. I tillegg velger/oppnevner NITOs etatsgrupper, konserngrupper og helseforetakene egne representanter. 
  • Representanter som velges/oppnevnes til å delta på sentral tariffkonferanse må fortrinnsvis ha tilhørighet til tariffområdet vedkommende skal delta på. 
  • Ved påmelding må det krysses av for verv og hvilken tariffkonferanse du skal delta på. 

Oversikt over representasjonsrett per tariffområde

Retningslinjer for valg av representanter til sentrale tariffkonferanser

Privat

Stat

Kommune

Spekter (Helse)

Spekter (Trad)

Energi

 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.