Gå til innhold
Illustrasjonsbilde. Foto: Tom Haga.
< Kurs og arrangementer

Tariffkonferanse på Engø Gård

Er du tillitsvalgt i Vestfold? Bli med på tariffkonferanse på idylliske Engø Gård. Forbered deg til høstens forhandlinger, bli inspirert og benytt anledningen til å utvide nettverket ditt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

fredag 25.09.2020 10:00-15:00

Feltet er påkrevd

Vi ønsker å gjøre stas på deg som tillitsvalgt og har derfor lagt høstens tariffkonferanse til Engø Gård på Tjøme hvor vi vil spandere et hyggelig opphold på deg, inkludert en fire-retters middag.  

Foreløpig program

På fredag vil fokus være lønnsforhandlinger og avtaleverket. Vi vil oppdatere deg på det som skjer og informere om forskjellige prognoser.

Lørdagen legges hovedvekten på det sosiale for å gi deg inspirasjon i ditt viktige arbeid som tillitsvalgt. Du kan selv velge om du vil være med bare én av dagene eller hele konferansen. 

Praktisk

Vi vil til enhver tid følge Folkehelseinstituttets anbefalinger og har avtalt med Engø Gård om at vi kan holde behørig avstand til hverandre under konferansen. Det gjelder både under måltider og i konferansesalen. Vi har begrenset antall plasser, så det er lurt å melde seg på tidlig. 
 
Vi følger situasjonen nøye og vil tilpasse innholdet på konferansen slik at det blir mest mulig relevant for deg som tillitsvalgt. Et detaljert program vil bli sendt ut til deltakerne. 

Er du fersk som tillitsvalgt? Les hva Store Norske Leksikon skriver om tariffavtaler

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Andre aktuelle arrangementer i Vestfold