Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Tillitsvalgtsamling for Innlandet

Årets lønnsoppgjør kan bli krevende. Ta med bedriftsgruppestyret og bli oppdatert på tall og verktøy. Vi legger også opp til nyttige diskusjoner og erfaringsdeling tillitsvalgte i mellom.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

torsdag 20.04.2023 11:00-12:30

torsdag 20.04.2023 15:00-11:00

torsdag 20.04.2023 18:30-21:00

 
* Påkrevd felt

Innlandets ingeniørkonferanse 21.4.

Dagen etter tillitsvalgtsamlingen kan du være med på Innlandets ingeniørkonferanse som i år skal handle om energiforsyning. Meld deg på her.

Sammen med fagpersoner fra NITO vil vi sette sentrale lønns- og tariffspørsmål på dagsorden og legge til rette for erfaringsdeling. Kombinert med sosiale aktiviteter og god mat kan vi love en nyttig og hyggelig samling.

Program

11.00 Lunsj

12.00 Felles NITO-faglig program for alle avtaleområder. Det blir lagt opp til korte faglige innlegg, eksempler fra tillitsvalgte og god tid til diskusjon.

  • Bruk av statistikk i lønnsforhandlinger: NITOs lønnsstatistikk, data knyttet til din egen virksomhet, dagens økonomiske situasjon
  • Uenighet i lønnsforhandlinger: Når skal vi gå i brudd og hvorfor? Hva kan vi forvente av å få ut av det? Hvordan skrive en god uenighetsprotokoll? 

15.00 Separate parallelle sesjoner for avtaleområdene

Program avtalevise sesjoner

Privat

Mer om unenighet i lønnsforhandlinger - hva skjer etter at vi har gått i brudd?
Årets lønnsoppgjør - hvor står vi?
Lønnsarbeid året rundt - hvilke muligheter finnes i avtaleverket?
Erfaringsutveksling

Kommune

Mer om unenighet i lønnsforhandlinger - hva skjer etter at vi har gått i brudd?
Årets lønnsoppgjør - hvor står vi?
Lønnsarbeid året rundt - hvilke muligheter finnes i avtaleverket?
Erfaringsutveksling

Spekter

Mer om unenighet i lønnsforhandlinger - hva skjer etter at vi har gått i brudd?
Årets lønnsoppgjør - hvor står vi?
Lønnsarbeid året rundt - hvilke muligheter finnes i avtaleverket?
Erfaringsutveksling

Stat

Mer om unenighet i lønnsforhandlinger - hva skjer etter at vi har gått i brudd?
Årets lønnsoppgjør - hvor står vi?
Lønnsarbeid året rundt - hvilke muligheter finnes i avtaleverket?
Erfaringsutveksling

 

18.00 Faglig program avsluttes

18.15 Sosial aktivitet

20.00 Middag

Praktisk info

  • Dagen etter tillitsvalgtsamlingen arrangerer vi Innlandets ingeniørkonferanse på samme sted. Vi oppfordrer tillitsvalgte til å delta på begge arrangementene. Husk å melde deg på begge arrangementene hver for seg.
  • NITO dekker reise. 
  • NITO dekker overnatting for deg som deltar på tillitsvalgtsamlingen den 20.4. og Innlandets ingeniørkonferanse den 21.4.

Dette er en fysisk samling med fokus på erfaringsdeling mellom tillitsvalgte. Deler av programmet kan likevel følges digitalt via en enkel Teams-overføring dersom du ikke har anledning til å møte på Gjøvik.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Aktuelle kurs og arrangementer