Gå til innhold
Tillitsvalgt Jonathan
< Kurs og arrangementer

Tillitsvalgtsamling NITO Stat, Kommune og Spekter

Bli med på vårens tur til København. Treff andre tillitsvalgte fra arbeidsplasser i stat, kommune og Spekter. Vi utveksler erfaringer og lærer mer om tillitsvalgtsarbeidet vårt. Samlingen strekker seg fra torsdag til lørdag.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Viktig møteplass

Tidlig mulighet. Meld deg på nå for å sikre at du får plass på denne viktige samlingen for deg som bedriftsgruppetilillitsvalgt. Begrenset antall plasser.

DFDS til København

Samlingen holdes på DFDS til København. Dette gir gode muligheter til å diskutere utfordringer og løsninger i din hverdag som tillitsvalgt. Bli godt kjent med andre tillitsvalgte i samme situasjon som deg.

På denne tillitsvalgtsamling får du den oppgraderingen du trenger som tillitsvalgt, og en gylden mulighet for nettverksbygging.

Program

Programmet legger opp til hyggelig og lærerik tur for tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper i Stat, Kommune og Spekterområdet. Turen inkludere faglig påfyll, sosial samling og hyggelige tillitsvalgtkollegaer.

Oppmøte og registrering allerede kl. 09.45 torsdag formiddag.

Program

Programmet består av en felles del med NITO Stat, NITO Kommune og NITO Spekter, samt en avtalespesifikk del spesielt tilpasset tillitsvalgte i de ulike tariffområdene.

  • Detaljert program blir lagt ut her.

Arrangør

  • NITO Stat, Oslo og Akershus
  • NITO Kommune, Oslo og Akershus
  • NITO Spekter, Oslo og Akershus

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamling er det samme som en tariffkonferanse  og arrangeres en til to ganger per år i alle NITOs avdelinger. Dette er en arena for deg som tillitsvalgt til å få siste oppdatering på hva som rører seg i NITO og forhandlinger fremover.

Disse samlingene er viktige møteplasser for deg som er engasjert som tillitsvalgt i NITO, der erfaring og strategi blir diskutert i formelle og uformelle møterom.

Tillitsvalgtsamlinger er ofte sektorinndelt slik at du som bedriftsgruppetillitsvalgt  får god og tilpasset oppdatering.

Lokalt tariffutvalg

De lokale tariffutvalgene i NITO er i første rekke, og skal ivareta bedriftsgruppenes og NITOs enkeltstående medlemmers interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Sammen med lokalkontoret arrangerer NITOs lokale tariffutvalg konferanser og temamøter slik at du som tillitsvalgt alltid skal være oppdatert og best mulig i stand til å gjøre det viktige arbeidet i bedriftsgruppen din.

For deg som er tillitsvalgt

(krever pålogging)