Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Tillitsvalgtsamling for kommune, spekter og stat med DFDS

Hva kan Norges fremste innen etterforskning og avhørsteknikk, Asbjørn Rachlew, lære oss om tillitsvalgtarbeid? Lokal tillitsvalgtsamling for stat kommune og Spekter går med DFDS til København.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 
* Påkrevd felt

Viktig møteplass

Tidlig mulighet. Meld deg på nå for å sikre at du får plass på denne viktige samlingen for deg som bedriftsgruppetilillitsvalgt. Begrenset antall plasser.

DFDS til København

Samlingen holdes på DFDS til København. Dette gir gode muligheter til å diskutere utfordringer og løsninger i din hverdag som tillitsvalgt. Bli godt kjent med andre tillitsvalgte i samme situasjon som deg.

På denne tillitsvalgtsamling får du den oppgraderingen du trenger som tillitsvalgt, og en gylden mulighet for nettverksbygging.

Program

Programmet legger opp til hyggelig og lærerik tur for tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper i Stat, Kommune og Spekterområdet. Turen inkludere faglig påfyll, sosial samling og hyggelige tillitsvalgtkollegaer.

 

Allerede nå har vi på plass besøk av en av Norges fremste innen etterforskning og avhørsteknikk Asbjørn Rachlew (Oslo politidistrikt). Han skal hjelpe oss å bli bedre på kommunikasjon og forhandlinger.

Klokkeslett for ombordstigning, parkering og annen praktisk informasjon kommer ca en måned før avreise.

Program

Programmet består av en felles del med NITO Stat, NITO Kommune og NITO Spekter, samt en avtalespesifikk del spesielt tilpasset tillitsvalgte i de ulike tariffområdene.

Detaljert program publiseres senere.

Arrangør

  • NITO Stat, Oslo og Akershus
  • NITO Kommune, Oslo og Akershus
  • NITO Spekter, Oslo og Akershus

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.

Malin Granlund

Seniorrådgiver

For deg som er tillitsvalgt

(krever pålogging)

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamlinger, regionalt eller lokalt, er samlinger hvor tillitsvalgte i bedriftsgruppene møtes og utveksler erfaring - i og på tvers av sektoren man jobber i. Tariffkonferanse er det samme som en tillitsvalgtsamling.

Sikkerhetsoppdatering

Dette er en arena for deg som tillitsvalgt i en bedriftsgruppe, til å få siste oppdatering på hva som rører seg i NITO og forhandlinger framover.

Møteplass

Disse samlingene er viktige møteplasser for deg som er engasjert som tillitsvalgt i NITO der erfaring og strategi blir diskutert i formelle og uformelle møterom.

Tillitsvalgtsamlinger er ofte også sektorinndelt, slik at du som bedriftsgruppetillitsvalgt får god og tilpasset oppdatering direkte tilknyttet din hverdag.

Lokalt tariffutvalg

De lokale avtaleutvalgene i NITO er første rekke, og skal ivareta bedriftsgruppenes og medlemmers interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Sammen med lokalkontoret arrangerer NITOs lokale avtaleutvalg konferanser og temamøter slik at du som tillitsvalgt alltid skal være oppdatert og best mulig i stand til å gjøre det viktige arbeidet i bedriftsgruppen din.