Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Etikkwebinar om ny teknologi og faglig integritet

Faglig integritet for ingeniører og teknologer. - Hva betyr det for oss som profesjonsutøvere?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

Hotell er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Når teknologien gir oss tilnærmet ubegrensede muligheter samtidig som arbeidsgivere krever full lojalitet, kan det være nyttig med et bevisst forhold til egen yrkesetikk.

Yrkesetikk er ikke bare å levere god kvalitet og godt arbeid, men også å stille spørsmål om det er oppgaver man ikke bør utføre, teknologi som ikke bør utvikles og om hvilket ansvar man har overfor kolleger, kunder og samfunn i sin yrkesutføring.

NITOs etikkomite savner arenaer for debatt om faglig integritet for ingeniører og teknologer, og inviterer til webinar for å starte debatten. Målet er å fylle debatten med innhold i samarbeid med medlemmer, tillitsvalgte og ressurspersoner fra andre fagprofesjoner.

Webinaret tar utgangspunkt i forventninger og mulighet til ingeniørers og teknologers faglige uavhengighet og omverdens tillit til deres uavhengighet.

Du vil møte:

  • Bjørn Tore Sund, NITOs etikkomite, som deler noen av sine tanker om hvorfor faglig integritet er viktig og hvordan vi kan jobbe med temaet. 
  • Johnny Hartz Søraker, tidligere universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Twente, Nederland, med PhD i etikk, ontologi og epistemologi om virtuelle verdener. 

Når du deltar på webinaret, gir det deg

innsikt i hvordan og hvorfor refleksjon rundt faglig integritet er viktig i forbindelse med utvikling og implementering av nye teknologiske løsninger.  

Du vil inviteres til å sende inn dine spørsmål til innlederne enten i forkant eller i løpet av webinaret.  

Obs!


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på nito.no/min-side (krever pålogging). 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: