Gå til innhold
NITO Vestfold

NITO Intro del 1 - Horten

Hva vil det si å være tillitsvalgt og hva er NITO? NITO Intro del 1 gir en grunnleggende innsikt om norsk arbeidsliv, din rolle som ny tillitsvalgt og hvordan du kan gjøre jobbhverdagen best mulig for deg og dine kollegaer. Kurset er gratis!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

NITO Intro del 1

Norsk arbeidsliv er i stadig endring. Som ny tillitsvalgt går du en spennende og utviklende tid i møte. For at du skal føle deg trygg i rollen og for å få en god innføring i hva det vil si å være NITO-tillitsvalgt skal du så raskt som mulig gjennomføre dette obligatoriske tillitsvalgtkurset.

Vi bruker tiden vår mer effektivt når vi forstår rollen og vet hvordan organisasjonen fungerer. Gjennom NITO får du tilgang på et stort nettverk, og du blir fort kjent med andre tillitsvalgte.

Dette lærer du på NITO intro del 1

 • Bli kjent med NITO som organisasjon: Visjon, mål og verdier
 • Etikk i arbeidslivet
 • Rollen som tillitsvalgt
 • Innføring i grunnleggende plikter og rettigheter
 • Ditt ansvar i avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Gjennomgang av www.nito.no – din nærmeste ressurs
 • Tips om andre nyttige verktøy og tjenester

Flere brikker falt på plass

- Helt herlig, dette kurset trengte jeg! Nå forstår jeg mer av sammenhengene i norsk arbeidsliv sett i forhold til min arbeidsplass. Jeg ble bevisst på flere verktøy og vet nå hvordan jeg kan ta de i bruk. Kurset var nødvendig for meg som ny tillitsvalgt. Jeg gleder meg til å lære mer om forhandlingsteknikk på neste kurs!
Jonathan Faundez, tillitsvalgt NITO Oslo Universitetssykehus

2017: Nye kursnavn NITOs tillitsvalgtopplæring

 • NITO Intro del 1 (tidligere Obligatorisk kurs for tillitsvalgte - OTK)
 • NITO Intro del 2 (tidligere Grunnopplæring del 1)
 • NITO Intro del 3 (tidligere Grunnopplæring del 2)
 • Temakurs
 • Prosesskurs

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Som NITO-tillitsvalgt får du som regel dekket reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.