Gå til innhold
TILLITSVALGT

Kurs for nye avdelingstillitsvalgte

Er du nyvalgt i avdelingsstyret? Eller har du ikke vært på kurs for avdelingsstyremedlemmer? Da er dette kurset for deg!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Overnatting

Thon Hotel Vika Atrium

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Kurset for avdelingsstyremedlemmer (både leder og medlemmer) gir deg innsikt i rollen som styremedlem i NITOs avdeling og oppdatert kunnskap om NITOs organisasjon.

Kurset for avdelingsstyremedlemmer arrangeres hvert år i etterkant av avdelingenes årsmøter.

Når du har deltatt på kurset har du tilegnet deg følgende kompetanse;

  • Hva styrerollen innebærer
  • Avdelingenes arbeid med mål og tiltak i handlingsplanen
  • Samfunnspolitikk og synliggjøring

I tillegg kommer vi inn på følgende temaer;

  • Samarbeid mellom profesjonelle tillitsvalgte og ansatte
  • Økonomi i avdelingene
  • Organiasjonsutvikling
Deltakelse på kurset gjør deg godt rustet til vervet som styremedlem i avdelingen.

Kurset gir deg nettverk med andre styremedlemmer for utveksling av erfaringer og samarbeid på tvers av avdelingsgrensene til medlemmenes beste.

NITO dekker dine reise- og ev. oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Kommende tillitsvalgtkurs