Gå til innhold
NITO Telemark

Lokal tariffkonferanse - Telemark

Er du som tillitsvalgt godt nok forberedt til årets lønnsoppgjør? - Og vet du nok om arbeidstid, konflikthåndtering og gjeldende lov- og avtaleverk? Bli med på tillitsvalgtkonferanse i Telemark og fyll på kunnskapen din.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

De lokale tariffutvalgene i Telemark har gleden av å invitere tillitsvalgte fra bedrifts- og avdelingsgruppene til å møtes i forkant av årets lønnsoppgjør. I tillegg tar vi opp andre aktuelle tema for lokale tillitsvalgte. Tariffkonferansen er en viktig og nyttig møteplass der du også får utveksle erfaringer og bygge nettverk.

Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset antall plasser. Vil du være med? Ja, da bør du melde deg på med det samme!

Program fredag

Fra 16:30 Registrering og enkel servering
17:00 Når konfliktene rammer - konflikthåndtering i praksis
19:00 Pause
20:00 Sosial samling
20:30 Middag

Program lørdag

fra 8:00 Frokost
09:00 Tariff, erfaringsdeling og forberedelser til årets forhandlinger
11:00 Pause og utsjekk
11:30 Arbeidstid, arbeidsmiljøloven (AML) og muligheter
13:00 Lunsj, påfølgende hjemreise

- Overtid, fleksitid, normal arbeidstid, forskjøvet arbeidstid... Det er mange begreper å forholde seg til, men hva betyr de egentlig?

Foreleser Marianne Kjellsen, Advokat i NITO

Jobber bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og har i tillegg særskilt kompetanse innenfor arbeidstid, ferie, konkurs, pengekrav mot arbeidsgiver, arbeidsmiljø, diskriminering, konflikthåndtering og omstillingsprosesser

Ansvarlige og medvirkende

Tore Borlaug, Privat
Hildegunn Hegna Haugen, Stat
Ida Malene Ørsvik, Spekter
Erik Kvam, Kommune

Kontaktinformasjon: Ledere lokale tariffutvalg

Tariff- og lønnsoppgjør: Ord og uttrykk

Her er ordene og uttrykkene du bør kjenne og forstå

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Kommende kurs og konferanser for NITO-tillitsvalgte

NITO Intro er grunnopplæring for tillitsvalgte fordelt på tre kurs. De gjennomføres trinnvis. Her får du kunnskap om organisasjon, synlighetsarbeid, avtaleverk, arbeidsmiljølov og forhandlinger. NITO Intro gjør deg tryggere og mer effektiv som tillitsvalgt. Benytt også muligheten for å delta på andre kurs, temamøter, samlinger og konferanser. Her bygger du viktig nettverk.