Gå til innhold
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

Lokale tariffkonferansar - Haugesund

Vi inviterer til Lokale tariffkonferansar og set fokus på hovudtariffoppgjeret /overeinskonstrevisjon 2018. Ny personvernlov, GDPR- General Data Protection Regulation- vert innført i Norge i mai 2018, og det er ingen overgangsreglar. Kva betyr det?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Informasjonssikkerhet 

Kl. 16.30 – kl. 17.00 registrering og enkel servering

Kl. 17.00 – 18.30 Ny personvernlov, GDPR- General Data Protection Regulation – kva er det og kva betyr det for deg som tillitsvalt? GDPR vert innført i Norge i mai 2018, og det er ingen overgangsreglar.

Kl. 18.30 – kl. 19.45 Møte i separate tariffområde

Privat tariffområde

Program

Leia av Elizabeth Gundersen Myge, leiar for tariffutvalet

  • Informasjon frå den Sentrale Tariffkonferansen 14.-15. mars
  • Årets lønnsoppgjer - i år er det hovudoppgjer, noko som betyr at det kan forhandlast om både løn og endringar i tariffavtalane. Kva betyr det? 
  • Pensjon 
  • Diskusjon rundt bordet - erfaringar frå siste lønnsoppgjer

Kommunalt tariffområde

 Program

Leia av Erling Storesund, leiar for tariffutvalet

  • Informasjon frå den Sentrale Tariffkonferansen 14.-15. mars 
  • Tariff og lønn - erfaringar frå fjorårets forhandlingar, - utfordringar og moglegheiter for å sikre god lønnsutvikling
  • Personvern i kommunen

 

Kl. 20.00 Middag på hotellet