Gå til innhold
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

NITO Intro 1 - Stord

Kva vil det seia å vera tillitsvalt? På NITO Intro 1 får du grunnleggande innføring i di rolle som tillitsvalt. Bli kjend med kva verktøy du har for å løysa dine oppgåver som tillitsvald best mogleg.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

 

Norsk arbeidsliv er i stadig endring. Som ny tillitsvalt går du ei spanande og utviklande tid i møte. For at du skal kjenna deg trygg i rolla og få ei god innføring i kva det vil seia å vera NITO-tillitsvalt skal du så raskt som mogleg gjennomføra dette kurset. Jamvel du som har vore tillitsvalt i fleire år vil ha nytte av å ta del på dette kurset for tillitsvalte.

Me brukar tida vår meir effektivt når me forstår rolla og veit korleis organisasjonen fungerer. I NITO får du eit stort nettverk, du blir fort kjend med andre tillitsvalde.

Tema på NITO Intro 1

  • Rolla som tillitsvalt
  • Dine verktøy på nito.no
  • Grunnleggande om forhandlingar

PRAKTISK

Kurset startar med enkel servering.

- Kurset var en kjempefin introduksjon til NITOs tillitsvalgtverden. Det åpnet mine øyne til en virkelighet full av muligheter og utfordringer.
Malini Espeland, leder NITO Vest-Agder, tidligere bedriftsgruppeleder MacGregor Kristiansand   

Kommende kurs og konferanser for NITO-tillitsvalgte

NITO Intro er grunnopplæring for tillitsvalgte fordelt på tre kurs. De gjennomføres trinnvis. Her får du kunnskap om organisasjon, synlighetsarbeid, avtaleverk, arbeidsmiljølov og forhandlinger. NITO Intro gjør deg tryggere og mer effektiv som tillitsvalgt. Benytt også muligheten for å delta på andre kurs, temamøter, samlinger og konferanser. Her bygger du viktig nettverk.