Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Regional tariffkonferanse Agder

GDPR- de nye personvernreglene er rett rundt hjørnet og vi tar for oss hva de går ut på. Varsling på arbeidsplassen har vært et hett tema de siste månedene og vi ser på hvilket ansvar du som tillitsvalgt har.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Påmeldingsfrist: 8. mars.
Har du ikke meldt deg på innen fristen må dette skje snarest, før påmeldingsknappen forsvinner.


GDPR, nye personvernregler, hvilken betydning får dette for deg som tillitsvalgt og ansatt?

Ved advokat Beate Sire Dagslet – NITO (foredraget åpnes opp for medlemmer – eget arrangement/invitasjon).

I dagens digitale verden etterlater vi mange spor etter oss. Dette gjelder også i arbeidslivet. Alle arbeidsgivere bruker personopplysninger om sine ansatte enten i større eller mindre grad. Mange ansatte tenker ikke på dette som en utfordring, mens andre liker ikke at arbeidsgiver vet «alt».

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EUs regler om personvern som erstatter dagens personopplysningslov om hvordan opplysninger om oss skal behandles.


Foredraget gir en oversikt over forskjellen på den gamle og nye personopplysningsloven, og hvilken betydning dette får for deg både som ansatt og tillitsvalgt.

Varsling på arbeidsplassen og #meetoo – min rolle som tillitsvalgt


Beate Sire Dagslet skal snakke om varsling på arbeidsplassen. Nye og innskjerpede regler i arbeidsmiljøloven om varslingsrutiner og #meetoo innebærer at både arbeidsplasser og organisasjoner bør sette fokus på hvordan kritikkverdige forhold skal håndteres.

 • Hvilke krav stilles til arbeidsgiver i slike situasjoner og hvilken rolle spiller både den tillitsvalgte og den ansatte?
 • Hva er et kritikkverdig forhold og hvordan bør varslinger håndteres for å gjøre det riktig?
 • Hvordan følger man opp den som varsler og den det blir varslet om?

Program:

Onsdag 11. april


16.30: GDPR – nye personvernregler – hvilken betydning får dette for deg som tillitsvalgt og ansatt?  Foredraget med Beate Sire Dagslet – NITO.

19.30: Samling i baren

20.00: Middag.

Torsdag 12. april


8.30: Varsling på arbeidsplassen og #meetoo – min rolle som tillitsvalgt
Ved advokat Beate Sire Dagslet – NITO.

10.00: Utsjekk

10.20: Teknologi og etikk i dag. Foreleser er professor i kvantekjemi (fysikk) og filosofi Hans Herlof Grelland.
Det vil bli gitt eksempler på hvordan teknologi har forandret verden, og vi spør om hva moderne teknologi som sosiale medier og kunstig intelligens vil bety for oss.

11.30: Lunsj

12.30: Program for de lokale tariffutvalgene. Se eget oppsett.

Praktisk informasjon:

 • På vårens tariffkonferanse i fjor hadde vi venteliste på overnatting, så meld deg gjerne på allerede nå så har du sikret deg plass.
 • Konferansen varer fra ettermiddag onsdag til ettermiddag torsdag. 

Program for NITO Agder Stat

Møteleder: Bodil Gjertsen. May Helen Lien deltar fra NITO Stat.

 • 12:30: Informasjon fra Sentral Tariffkonferanse
 • 13:30: Lønnsoppgjøret 2019 v/ May H. Lien.             
  - Forventninger/utfordringer  
  - Pensjon
 • 14:30: Regionreformen – konsekvenser for Statlige etater i Agder? v/ May H. Lien.

 

Program for NITO Agder Privat

Møteleder: Kjell Åge Røiland. Tom H Christoffersen deltar fra NITO Privat.

 • 12:30 Åpen diskusjon  og tilbakemelding fra fellesprogram
 • 12:45 Lønnsstatistikk – innrapportering, bruk av kalkulator
 • 13:15 Forhandlingsteknikk
 • 14:00 Pause
 • 14:05 Forhandlingsteknikk forts.
 • 14:30 Orientering fra Sentral Tariffkonferanse
 • 14:55 Avslutning og tilbakemelding

Program for NITO Agder Kommune

Møteleder: Esben Gundersen. Kjetil Lein, leder NITO Kommune deltar.

 • Lønnsstatistikk – innrapportering, bruk av kalkulator.
 • Forhandlingsteknikk – vi har fokus på forhandlinger og argumentasjon.
 • Hva skjedde på Sentral tariffkonferanse – informasjon.
 • Erfaringsutveksling.

Program for NITO Agder Spekter

Møteleder: Mette Sevaldson.

 • 12:30 – 13:30: Informasjon fra Sentral Tariffkonferanse og Lønnsoppgjøret 2018.
 • 13:30 – 15:30: Foredrag ved Anita Trondsen, samtaleterapeut/livsveileder.

NITO dekker dine reise- og ev. oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs