Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Samling for tillitsvalgte i stat, kommune og Spekterområdet.

Hvordan skal du være sjef i egent liv? Når byer og hjem blir smartere og alt kan deles; hvordan skal du ha kontrollen? Treff Torgeir Waterhouse, Ingvard Wilhelmsen og andre NITO-tillitsvalgte.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

17.-18. november

Lokalt tariffutvalg (tidl. LAU) i stat, kommune og spekter inviterer deg som bedriftsgruppetillitsvalgt i Oslo og Akershus. For at vi skal bli enda bedre tillitsvalgte, inspirerte og oppdaterte møtes vi på Sanner hotell, Gran 17. til 18. november.

Sett av dato og meld deg på allerede nå for å sikre at du får plass på denne viktige samlingen for deg som bedriftsgruppetilillitsvalgt. 

Program

Programmet legger opp til et interessant og lærerikt døgn for tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper i offentlig sektorer. Samlingen inkludere faglig påfyll, sosial samling, hyggelige tillitsvalgtkollegaer og god mat.

Oppmøte og registrering allerede kl. 10.00 fredag formiddag.

Sjef i eget liv  - Ingvard Wilhelmsen

Dersom noen skal være sjef i ditt liv, må det være deg selv. Ønsker du å få vite mer om hvordan du kan bli det, må du melde deg på konferansen vår og få med deg Ingvard Wilhelmsens foredraget «Sjef i eget liv».

Ingvard Wilhelmsen

Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin (Bergen), og er spesialist i indremedisin og psykiatri.

Wilhelmsen er mannen bak verdens første klinikk for hypokondere og har skrevet mange kritikerroste bøker om tankens makt. - Om hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger.

Han fokuserer på folks holdninger. Det er mye i livet vi ikke får velge eller har kontroll på, men våre holdninger bestemmer vi selv.

Smarte byer, smarte hjem, delingsøkonomi og fildeling

Synes du det skjer mye rundt deg akkurat nå?

Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge har en sentral rolle i den norske debatten om IT-politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han jobber med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

 

 

HVOR GODT KJENNER DU TIL LIKHETENE OG FORSKJELLENE I NITOS FORSKJELLIGE AVTALEOMRÅDER?

Forhandlingssjef Per Ole Hansen fra NITO sentralt vil bl.a. gi et interessant innblikk i de forskjellige forhandlingsmodeller, tariffutvalg og avtaleverk.

Påmelding nå!

Vi har et begrenset antall plasser, så her gjelder det å være tidlig ute. Meld deg på allerede nå. Velkommen til vel et døgn med oss på Sanner hotell, Gran 17.-18. november!

Nettverk

Samlingen holdes på Sanner hotell, Gran Dette gir gode muligheter til bli godt kjent med andre tillitsvalgte i samme situasjon som deg. På denne tillitsvalgtsamlingen får du den oppgraderingen du trenger som tillitsvalgt, og en gylden mulighet for nettverksbygging.

Arrangør

  • NITO Oslo og Akershus, Stat 
  • NITO Oslo og Akershus, Kommune
  • NITO Oslo og Akershus, Spekter

(Lokalt tariffutvalg - tidl. avtaleutvalg)

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.

Til påmelding

NITO dekker reise-, oppholdsutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på konferansen.

Lokalt tariffutvalg

De lokale tariffutvalgene i NITO er første rekke, og skal ivareta bedriftsgruppenes og enkeltstående medlemmers interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Sammen med lokalkontoret arrangerer NITOs lokale avtaleutvalg konferanser og temamøter slik at du som tillitsvalgt alltid skal være oppdatert og best mulig i stand til å gjøre det viktige arbeidet i bedriftsgruppen din.

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamling arrangeres en til to ganger per år i alle NITOs avdelinger. Dette er en arena for deg som tillitsvalgt til å få siste oppdatering på hva som rører seg i NITO og forhandlinger fremover.

Tillitsvalgtsamlinger (også kalt lokal tariffkonferanse) er en viktig møte plass for tillitsvalgte, der erfaring og strategi blir diskutert i formelle og uformelle møterom.

Tillitsvalgtsamlinger er ofte sektorinndelt slik at du som bedriftsgruppetillitsvalgt  får god og tilpasset oppdatering.