Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Tillitsvalgtsamling privat sektor

Bli med på vårens tur til Kiel. Treff tillitsvalgte i privat avtaleområde og del erfaringer fra et turbulent 2016. Hvordan er utsiktene for 2017?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

Nettverk

Bli med på vårens tur til Kiel. På denne tillitsvalgtsamling får du den oppgraderingen du trenger som tillitsvalgt, og en gylden mulighet for nettverksbygging. Velkommen til en interessant og lærerik tur for tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper i privat sektor!

Program

Turen inkludere faglig påfyll, sosial samling, hyggelige tillitsvalgtkollegaer og god mat. Velkommen!

Blant årets temaer

  • Lønnsoppgjør og oppdatering fra forhandlingsutvalget
  • Mobil- og passordsikkerhet
  • Årsplan
  • Verving

Sett at dato allerede nå for å sikre at du får plass på denne viktige samlingen for deg som bedriftsgruppetilillitsvalgt.

Arrangør

Lokalt avtaleutvalg (tariffutvalg) for privat sektor

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamling arrangeres en til to ganger per år i alle NITOs avdelinger. Dette er en arena for deg som tillitsvalgt til å få siste oppdatering på hva som rører seg i NITO og forhandlinger fremover. Tillitsvalgtsamlinger (også kalt LAK - lokal avtalekonferanse) er en viktig møte plass for tillitsvalgte, der erfaring og strategi blir diskutert i formelle og uformelle møterom.

Tillitsvalgtsamlinger er ofte sektorinndelt slik at du som bedriftsgruppetillitsvalgt  får god og tilpasset oppdatering.

Lokalt avtaleutvalg

De lokale avtaleutvalgene i NITO er første rekke, og skal ivareta bedriftsgruppenes og enkeltstående medlemmers interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Sammen med lokalkontoret arrangerer NITOs lokale avtaleutvalg konferanser og temamøter slik at du som tillitsvalgt alltid skal være oppdatert og best mulig i stand til å gjøre det viktige arbeidet i bedriftsgruppen din.

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Som NITO-tillitsvalgt får du som regel dekket reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.