Gå til innhold
Glade kvinner på arbeidsplass, Foto Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Webinar: Hvordan sikre et inkluderende arbeidsmiljø

Kurset skal bidra til økt kunnskap om forutsetningene til en produktiv, likestilt og mangfoldig arbeidsplass.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Arbeidslivets festtaler i praksis

Man kan ikke vedta at man er gode på mangfold og inkludering, det må øves på. Festtalene må omsettes i praksis. Det sier kursholder Mathias Holst, leder for Rosa kompetanse arbeidsliv i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Kurset vil også kort belyse likestillings-og diskrimineringsloven gjennom ulike forpliktelser som ligger i arbeidsgivers ansvar i §26.

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Den generelle aktivitetsplikten legger opp til at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem før det utvikler seg til en konflikt eller klagesak. Alle skal kunne føle en trygghet til å være åpne om egen identitet. 

Kurset vil gi økt innsikt i teori knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfoldet, eksempelvis språkbruk og begreper. I tillegg formidles det forskningsresultater knyttet til helse og levekår i landet og ulike perspektiver på tiltak som bidrar til et godt arbeidsmiljø gjennom hensiktsmessige grep og et inkluderende språk.

Kursholder: Mathias Holst

Mathias Holst er rådgiver i fagavdelingen FRI - foreningen for kjønns-og seksualitetsmangfold, og leder for tiltaket «Rosa kompetanse arbeidsliv».

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Snakk trygt

Ut fra foreningens «snakk trygt» legges det til rette for en dialog med publikum der deltakene kan stille spørsmål, innenfor de rammene et webinar kan gi. Det vil ikke bli tatt opptak av arrangementet. 

Kurset arrangeres på initiativ av NITO Ung Møre og Romsdal. Velkommen!

 

NITO Ung Møre og Romsdal

ingvild.jpgNITO Ung har et framoverlent sosialt og faglig fokus, og arrangerer tilbud som hjelper unge medlemmer med karriere- og jobbutvikling.

Leder: Ingvild Kvamme


Arrangementet gjennomføres som stream / webinar 

Du deltar via internett fra der du er.

Hvordan det fungerer

  1. Du melder deg på som vanlig - klikk "påmelding".
  2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til arrangementet.
  3. Arrangementet gjennomføres til oppsatt tid. 

Du vil se foreleser på live video og kan sende inn spørsmål direkte i en chat eller til en e-postadresse som vil vises på skjermen.

Der det gjennomføres webinar via Teams kan du også stille spørsmål direkte til foreleser.

Kurs og arrangement i NITO Møre og Romsdal