Gå til innhold
FAGGRUPPE BYGG OG ANLEGG

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler har blitt vanlig ved større utbygginger i kommunene.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner.

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene er ulike. I dette kurset setter vi søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler.
Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet.

Fra 1.juli 2006 ble det innført bestemmelser om utbyggingsavtaler i Plan- og bygningsloven. Det foreligger både en forskrift og en veileder for bruk av utbyggingsavtaler.

Bestemmelsene gir adgang til å benytte utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur og grønt. Enkelte kommuner har tolket mulighetene vidt, derfor har sivilombudsmannen valgt å foreta nødvendige begrensninger.

Det eksisterer ulike modeller for gjennomføring av utbyggingsavtaler, vi vil i kurset se nærmere på disse. Norske kommuner må dessuten følge offentlige anskaffelsesregler for tiltak de blir byggherre for.
Hvem som gjennomfører tiltaket i henhold til utbyggingsavtalen, har betydning for beregning av merverdiavgift. Derfor vil forholdet til merverdiavgift og avgrensning mot andre avtaletyper bli belyst.

I kurset vil vi drøfte erfaringer og se nærmere på ulike praktisering av regelverket. Hva er de ulike aktørenes syn, hva sier kommuner og hva mener private utbyggere? Er det allerede behov for justeringer eller endringer i regelverket?

Målsetting
Kurset er nyttig både for nybegynnere og viderekomne. I tillegg til grunnleggende kunnskap så blir det gitt en oppdatering på tema utbyggingsavtaler og akseptable planbestemmelser med rekkefølgekrav. Denne kunnskapen er aktuell for både kommuner og private utbyggere.

Program Utbyggingsavtaler.pdf