Gå til innhold

Ikke glem å overføre ferie

Hvis du har ferie til gode, er det viktig at du gjør en avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager til neste år. Dager du har til gode som følge av sykdom eller omsorgspermisjon blir imidlertid automatisk overført.

Smilende kvinne på strand.jpg

Mange ringer NITOs advokater med spørsmål om hvilke regler som gjelder for overføring av feriedager man ikke har fått tatt ut.

I følge ferieloven kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil to uker ferie til det påfølgende ferieår. Dette gjelder den lovbestemte ferien. Avtale forutsetter at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige.

Ekstra dager kan overføres for de som har ekstra ferie

For arbeidstakere som ifølge tariffavtale har fire virkedager ekstra ferie (totalt fem uker ferie), kan i tillegg fire feriedager overføres. Totalt blir dette to uker + fire feriedager som kan overføres etter avtale.

Har du vært syk eller i permisjon?

Feriedager som av ulike grunner ikke har blitt avviklet i løpet ferieåret, for eksempel som følge av arbeidstakerens sykdom eller omsorgspermisjon, skal overføres til det påfølgende ferieår. Her er det ikke nødvendig med avtale.

Ferie og feriepenger - hvor mye får jeg?

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

Sjekk vilkår og pris på NITO Reiseforsikring

Ikke dropp reiseforsikringen, det kan bli dyrt

Gratis legehjelp til alle NITO-medlemmer

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: