Mange ringer NITO-advokatene mot slutten av året med spørsmål om hvilke regler som gjelder for overføring av feriedager man ikke har fått tatt ut i løpet av året.

Hvor mange feriedager kan man overføre?

Hvor mange feriedager som kan overføres til neste år avhenger av hva som er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

I følge ferieloven kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil to uker ferie til det påfølgende ferieår. Dette gjelder den lovbestemte ferien. Avtale forutsetter at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige.

Ekstra dager kan overføres for de som har ekstra ferie

Arbeidstakere som i tariffavtalen har fire virkedager ekstra ferie (totalt fem uker ferie), kan i tillegg overføre fire feriedager. Totalt blir dette to uker + fire feriedager som kan overføres etter avtale.

Har du vært syk eller i permisjon?

Feriedager som av ulike grunner ikke har blitt avviklet i løpet ferieåret, for eksempel som følge av arbeidstakerens sykdom eller omsorgspermisjon, skal overføres til det påfølgende ferieår. Her er det ikke nødvendig med avtale.

Arbeidsgiver kan ikke stryke ferie

Arbeidsgiver har et ansvar for å påse at lovbestemt ferie avvikles i løpet av ferieåret. Det er likevel en mulighet til å skriftlig å avtale at inntil to uker ferie kan overføres til neste ferieår.

Arbeidsgiver kan uansett ikke stryke ferie du ikke har avviklet. Ferie som ikke er avviklet ved årets utløp skal overføres til neste ferieår, det følger av ferieloven.

Hvor mye får jeg i feriepenger? Prøv feriepengekalkulatoren 

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

Sjekk vilkår og pris på NITO Reiseforsikring

Ikke dropp reiseforsikringen, det kan bli dyrt

Gratis legehjelp til alle NITO-medlemmer