Gå til innhold
Mann i streik

Kollegene mine streiker - hva gjør jeg?

Lønnsforhandlingenene er brutt og kollegene dine går ut i streik. Hva skjer nå, og hvordan skal du som ikke-streikende forholde deg?

På samme måte som NITO forventer at andre organisasjoner viser respekt for konflikter vi er involverte i, må våre medlemmer vise respekt for evt. streik som pågår som gjelder andre parter. NITO ber derfor de som er berørte om ikke å utføre arbeid som kan forstås som streikebryteri, her er en liste som forklarer hvordan du unngår det.

Slik forholder du deg

  • Du har plikt og rett til å utføre ditt vanlige arbeid.
  • Ansatte som ikke er i streik skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen. Du skal altså ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik.
  • Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner gjort etter at plassfratredelsen ble overlevert er å betrakte som streikebryteri.
  • Du skal ikke jobbe overtid fordi andre streiker, eller utføre flere oppgaver enn det du gjør ved normal drift. Dette kan det være naturlig å gjøre i forbindelse med sykdom eller annet ordinært fravær på din arbeidsplass, men altså ikke under en streik.
  • Det er kun øverste leder av virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen som kan utføre de streikendes oppgaver.
  • Stedfortredertjeneste for ledere (eller andre med særskilte oppgaver) som er tatt ut i streik, skal ikke utføres.
  • Hvis du er usikker på om problemstillinger som kan oppstå er å betrakte som streikebryteri – kontakt NITOs sekretariat.

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

 

Permittering i forbindelse med streik

Når andre organisasjoner streiker kan NITOs medlemmer stå i fare for å bli permitterte. Dersom det skjer vil du normalt ha rett til dagpenger på vanlig måte. NITO har imidlertid erfart at enkelte NAV-kontor hevder at det ikke er tilfelle.

Dersom våre medlemmer skulle nektes dagpenger fordi de blir direkte berørt av resultatet av en streik i dette området, kan NITO dekke det samme beløpet som dagpenger ville gitt. Dette må imidlertid behandles av NITOs ansvarlige, politiske organ.

Ta derfor umiddelbart kontakt med sekretariatet dersom NAV opplyser at du ikke vil være berettiget dagpenger.

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: