Midlertidig ansettelse og innleie kort oppsummert

Når kan arbeidsgiver ansette noen midlertidig?

Arbeidsgiver kan ansette noen midlertidig når det er et vikariat eller når arbeidet er av midlertidig karakter.

Prosjektarbeid vil vanligvis ikke oppfylle vilkårene om midlertidig karakter. Kort sagt må prosjektet gjelde noe helt annet enn det virksomheten vanligvis driver med, og det skal i tillegg være avgrenset i tid.

Det finnes noen flere unntak i arbeidsmiljøloven (lovdata.no), blant annet en bestemmelse om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. 

Er du usikker på hvorfor stillingen din er midlertidig, spør arbeidsgiver om hvorfor. De skal oppgi på hvilket grunnlag du er midlertidig ansatt i din arbeidskontrakt.

Ansatt i staten? Egne regler, men stort sett likt

For ansatte i staten er det statsansattelovens §§ 9, 11 og 38 (lovdata.no) og hovedtariffavtalens punkt 5.7 (5) som regulerer fast og midlertidig ansettelse og innleie. Reglene er stort sett like som i arbeidsmiljøloven, så innholdet på denne siden er relevant også for medlemmer som jobber i staten.

Hva skjer når kontrakten utløper

Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. 

Men: Har du vært ansatt i mer enn ett år, har du krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest én måned før fratredelsestidspunktet. 

Er du usikker på hvorfor du er ansatt midlertidig, spør arbeidsgiver om hvorfor. De skal kunne oppgi grunnlaget for at ansettelsen er midlertidig.

Du kan ha krav på fast jobb, selv om kontrakten er midlertidig

Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller kravene til midlertidig ansettelse, har du krav på fast ansettelse.

Har du jobbet for samme virksomhet på midlertidige kontrakter over lengre tid, kan du ha krav på fast ansettelse.

Fireårsregelen gjelder for deg som er ansatt på oppdrag av midlertidig karakter

Dersom du har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år i arbeid av midlertidig karakter, har du rett på fast stilling jf arbeidsmiljøloven § 14-9 (7) (lovdata.no).

Treårsregelen gjelder for deg som er ansatt i vikariat og ansatt på generelt grunnlag

Dersom du har vært sammenhengende midlertidig ansatt som vikar og/eller etter den generelle adgangen til midlertidig ansettelse (§ 14-9 (1) f) (lovdata.no), har du imidlertid rett på ny stilling ett år tidligere, altså etter tre år.

Treårsreglen gjelder også dersom du har vært ansatt i en kombinasjon av vikariat, generell adgang og arbeid av midlertidig karakter.

Tror du at dette gjelder deg, ta kontakt med NITO-advokatene.

Tillitsvalgt?

Logg inn for å lese mer om din rolle som tillitsvalgt i denne saken.

Logg inn

Ansatt i bemanningsbyrå

Mange NITO-medlemmer er ansatt i bemanningsbyrå og leies ut til en virksomhet (innleier) for å utføre et arbeid. Dermed er det tre parter i arbeidsforholdet - deg, vikarbyrået og innleier.

Ansettelsesforholdet ditt vil være hos bemanningsbyrået, selv om du utfører alle dine oppgaver hos innleievirksomheten. Det betyr at det er bemanningsbyrået du har arbeidsavtale med. 

Du skal være fast ansatt hos vikarbyrået med en reell stillingsprosent. 

Når kan en virksomhet leie inn arbeidstakere?

Innleie av arbeidstakere er tillatt i samme utstrekning som midlertidige ansettelser. Det vil si at innleier i hovedsak kun kan leie inn når arbeidet er av midlertidig karakter eller de har et ledig vikariat.

Er ikke disse vilkårene til stede, har den ansatte krav på fast jobb hos innleier.

Hvilke rettigheter har du som innleid?

Du har rett til samme lønns- og arbeidsvilkår som om du var ansatt direkte i innleiebedriften. Dette gjelder blant annet arbeidstid, overtid, ferie og lønn.

Høyesterett fastslo i en dom fra 2020 at dette også gjelder krav på bonus på virksomhetsnivå, altså bonus som knytter seg til de ansattes samlede innsats i virksomheten i en konkret periode.

Hva skjer når bestemmelsene om midlertidige ansettelser og innleie brytes?

Spørsmål ikon.PNGDersom arbeidsgiver ikke oppfyller kravene til midlertidig ansettelse, har du som arbeidstaker krav på fast ansettelse. Det samme gjelder ved brudd på vilkårene for innleie.

Lurer du på om vilkårene for innleie eller midlertidig ansettelse er oppfylt i den jobben du har nå og lurer på om du bør kreve fast job? Ta kontakt med NITO-advokatene. De kan hjelpe deg å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke. 

Og helt til slutt: Omtrent halvparten av midlertidig ansatte får fast jobb innen ett år, så tiden jobber for deg.