Gå til innhold
Mann som gir deg sluttavtale for signering Foto: GettyImages

Sluttavtaler

Sluttavtaler inngås gjerne som et ledd i en nedbemanning eller der arbeidsgiver av andre grunner ønsker at arbeidstakeren slutter. En sluttavtale er ikke noe du har krav på, men arbeidsgiver kan være interessert i en slik løsning for å slippe og gå til oppsigelser, eller for å unngå en tvist om en påstått usaklig oppsigelse.

Visste du at…

  • en sluttavtale innebærer at du sier opp selv mot økonomiske ytelser fra arbeidsgiver. Dersom du har mottatt en oppsigelse, innebærer en sluttavtale at du aksepterer at arbeidsforholdet avsluttes
  • en sluttavtale bør formuleres så presist som mulig, slik at avtalen enkelt og presist regulerer alt det du og arbeidsgiver er enige om
  • du bør kontakte NITO for en gjennomgang av sluttavtalen før du godtar den

Det er svært viktig at det du og arbeidsgiver blir enige om fremgår så presist som mulig i sluttavtalen.

Hvor mye man kan forvente å få i en sluttavtale er det vanskelig å si noe konkret om. Avtalens omfang vil avhenge av bedriftens økonomi og hvilke tradisjoner bedriften eller bransjen har når det gjelder sluttavtaler, og innholdet varierer ofte med hvor lang tid arbeidstakeren har vært ansatt. Arbeidsgivers vurdering av sjansene for å vinne frem i en tvist om usaklig oppsigelse vil også påvirke betalingsviljen.

 

Vær grundig

Avslutningsvis vil vi understreke hvor viktig det er å være grundig når en sluttavtale settes opp. Alle rettigheter og plikter mellom partene bør beskrives og avklares, også ting som oppfattes som selvfølgelige. Videre må konsekvensene vedrørende skatt, trygdeytelser og pensjon utredes.

NITO bistår selvfølgelig sine medlemmer med utforming og kvalitetssikring av sluttavtaler, og det anbefales at NITOs advokater eller jurister kontaktes dersom du skal inngå en fratredelsesavtale.

Til toppen

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Publisert: Sist oppdatert: