Avtaler

Hovedavtalen NITO – KS 2022-2023 – del A og del C
Energiavtale II NITO - KS Bedrift 2022 - 2024

Protokoller

Protokoll 2022 Energiavtale II NITO
Energiavtale II 2022 Vedlegg
Protokoll 2021 - Energiavtale II, med vedlegg
Protokoll Energiavtale II 2020
Vedlegg til protokoll Energiavtale II, Samfunnsbedriftene 2020
Protokoll - unntak fra arbeidstidskapittelet ifm korona mars 2020- Energiavtale II
Vedlegg til protokoll, § 10-12 (4) avtale i forbindelse med koronaepidemien

Rapport fra partssammensatt utvalg pensjon, Energi

Eldre avtaler

Energiavtale II KS Bedrift 010616-310518
Energiavtale II NITO - KS Bedrift 2014 - 2016