Gå til innhold

Avtaler og overenskomster i privat sektor

På denne siden vil du finne alle avtalene mellom NITO og arbeidsgiverorganisasjonene i privat sektor - NHO, VIRKE, VIRKE-HUK og Samfo.

Gå direkte til ditt avtaleområde i listen:

NITOs overenskomster med NHO og Virke har utløpsdato 31. mai. 2020. Avtalene er sagt opp til revisjon. Fra 1. juni 2020 og frem til forhandlingene er avsluttet, gjelder avtalene som normalt.

NHO

NHO - NITO Overenskomst 2018 - 2020
Hovedavtalen NITO - NHO 2018 - 2021
Agreement (overenskomst) between NITO and NHO 2018 - 2020, with appendixes

Protokoller

Protokoll overenskomst NITO - NHO 09.01.19
Protokoll hovedavtalerevisjon NITO-NHO 2018
Protokoll - Hovedavtale NHO 010114-311217
Overenskomst NITO - NHO 010614-310516

Eldre avtaler

Overenskomst NITO - NHO 010616-310518
Agreement (English version - Overenskomst) NITO and NHO 2016 - 2018
Hovedavtalen NITO - NHO 2014-2017
Hovedavtale NHO 010110-311213
      Overenskomst NITO - NHO 2014-2016
Hovedavtale NHO-NITO 2014-2017 engelsk versjon

VIRKE

Overenskomst del II NITO - Virke 2018 - 2020
Hovedavtale NITO-VIRKE 2018-2021

Protokoller 

Protokoll revisjon overenskomst NITO - Virke 2020
Protokoll revisjon hovedavtale NITO - VIRKE 2018
Protokoll revisjon overenskomst NITO-Virke 010618-310520
Protokoll - overenskomst NITO - VIRKE 2016-2018 - 280217
Protokoll - Hovedavtale NITO - VIRKE 010114-311217

eldre avtaler

Hovedavtalen NITO - VIRKE 2014-2018
Overenskomst NITO - VIRKE 010614-310516 
Eldre Hovedavtalen NITO - VIRKE (tidligere HSH) 010110-311213
Eldre Overenskomst NITO - VIRKE 010612-310514

VIRKE-HUK

Hovedavtalen NITO - VIRKE HUK (parallellavtalen) 2018-2021

landsoverenskomster

Landsoverenskomst helse og sosiale tjenester VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst høyskoler VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst museer og andre kulturinstitusjoner VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst spesialisthelsetjenesten VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst utdanning VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst virksomheter VIRKE HUK 2018-2020

Protokoller

Protokoll mellomoppgjøret NITO - VIRKE HUK 2019
Protokoll forlenging hovedavtalen (parallellavtalen) VIRKE HUK-NITO 2018-2021
Riksmeklerens møtebok med protokoll NITO - VIRKE HUK 19122016
Protokoll Hovedavtale (Parallellavtalen) NITO - VIRKE-HUK 01014-311217
Protokoll Lønnsregulering 2. avtaleår alle overenskomster NITO - VIRKE-HUK 010515
Protokoll Alle overenskomster unntatt spesialisthelsetjenesten NITO - VIRKE-HUK 010514-300416
Protokoll Spesialisthelsetjenesten NITO - VIRKE-HUK 010514-300416

Eldre avtaler

Landsoverenskomst helse sosial Virke HUK 2016 - 2018Landsoverenskomst høyskoler Virke HUK 2016 - 2018Landsoverenskomst museer og andre kulturinstitusjoner Virke HUK 2016 - 2018
Landsoverenskomst spesialist Virke HUK 2016 - 2018Landsoverenskomst utdanning Virke HUK 2016 - 2018Landsoverenskomst virksomheter Virke HUK 2016 - 2018

SAMFO

 

Arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO er vedtatt oppløst pr 31. januar 2020, og medlemmene i SAMFO melder seg inn i Hovedorganisasjonen Virke pr.1. februar 2020. Virke og NITO er enige om at tariffavtalene og særavtaler som er inngått mellom NITO og SAMFO/medlemsbedriftene i SAMFO gjøres gjeldende fra 1. februar 2020 frem til tarifforhandlingene er avsluttet for overenskomst NITO – Virke.

Avklaring av tariffavtaler og ettervirkning for medlemmer fra SAMFO

Overenskomst NITO - SAMFO 2018 - 2020
Hovedavtale NITO-SAMFO 2018-2021

Protokoller

Protokoll Hovedavtalerevisjon NITO-SAMFO 2018
Overenskomst Samfo pr 1.6.2016

eldre avtaler

Overenskomst NITO - SAMFO 010616-310518
Hovedavtalen NITO - Samfo 2014 - 2017
Hovedavtale SAMFO 010110-311213
Overenskomst NITO - Samfo 2014 - 2016
Overenskomst SAMFO 010612-310514

Direkteavtaler

Hvis arbeidsgiver ikke er organisert og ikke ønsker å bli det, er det mulig å inngå en egen tariffavtale for akkurat denne virksomheten. Dette kaller vi en direkteavtale.

Hvordan inngå direkteavtaler