Gå til innhold

Avtaler og overenskomster i privat sektor

På denne siden vil du finne alle avtalene mellom NITO og arbeidsgiverorganisasjonene i privat sektor - NHO, VIRKE, VIRKE-HUK, Samfo og KA.

Gå direkte til ditt avtaleområde i listen:

NHO

NHO - NITO Overenskomst 2018 - 2020
Hovedavtalen NITO - NHO 2018 - 2021
Agreement (overenskomst) between NITO and NHO 2018 - 2020, with appendixes

Protokoller

Protokoll overenskomst NITO - NHO 09.01.19
Protokoll hovedavtalerevisjon NITO-NHO 2018
Protokoll - Hovedavtale NHO 010114-311217
Overenskomst NITO - NHO 010614-310516

eldre avtaler

Overenskomst NITO - NHO 010616-310518
Agreement (English version - Overenskomst) NITO and NHO 2016 - 2018
Hovedavtalen NITO - NHO 2014-2017
Hovedavtale NHO 010110-311213
      Overenskomst NITO - NHO 2014-2016
Hovedavtale NHO-NITO 2014-2017 engelsk versjon

VIRKE

Overenskomst del II NITO - Virke 2018 - 2020
Hovedavtale NITO-VIRKE 2018-2021

Protokoller 

Protokoll revisjon hovedavtale NITO - VIRKE 2018
Protokoll revisjon overenskomst NITO-Virke 010618-310520
Protokoll - overenskomst NITO - VIRKE 2016-2018 - 280217
Protokoll - Hovedavtale NITO - VIRKE 010114-311217

eldre avtaler

Hovedavtalen NITO - VIRKE 2014-2018
Overenskomst NITO - VIRKE 010614-310516 
Eldre Hovedavtalen NITO - VIRKE (tidligere HSH) 010110-311213
Eldre Overenskomst NITO - VIRKE 010612-310514

VIRKE-HUK

Hovedavtalen NITO - VIRKE HUK (parallellavtalen) 2018-2021

landsoverenskomster

Landsoverenskomst helse og sosiale tjenester VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst høyskoler VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst museer og andre kulturinstitusjoner VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst spesialisthelsetjenesten VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst utdanning VIRKE HUK 2018-2020
Landsoverenskomst virksomheter VIRKE HUK 2018-2020

Protokoller

Protokoll mellomoppgjøret NITO - VIRKE HUK 2019
Protokoll forlenging hovedavtalen (parallellavtalen) VIRKE HUK-NITO 2018-2021
Riksmeklerens møtebok med protokoll NITO - VIRKE HUK 19122016
Protokoll Hovedavtale (Parallellavtalen) NITO - VIRKE-HUK 01014-311217
Protokoll Lønnsregulering 2. avtaleår alle overenskomster NITO - VIRKE-HUK 010515
Protokoll Alle overenskomster unntatt spesialisthelsetjenesten NITO - VIRKE-HUK 010514-300416
Protokoll Spesialisthelsetjenesten NITO - VIRKE-HUK 010514-300416

Eldre avtaler

Landsoverenskomst helse sosial Virke HUK 2016 - 2018Landsoverenskomst høyskoler Virke HUK 2016 - 2018Landsoverenskomst museer og andre kulturinstitusjoner Virke HUK 2016 - 2018
Landsoverenskomst spesialist Virke HUK 2016 - 2018Landsoverenskomst utdanning Virke HUK 2016 - 2018Landsoverenskomst virksomheter Virke HUK 2016 - 2018

SAMFO

 

Overenskomst NITO - SAMFO 2018 - 2020
Hovedavtale NITO-SAMFO 2018-2021

Protokoller

Protokoll Hovedavtalerevisjon NITO-SAMFO 2018
Overenskomst Samfo pr 1.6.2016

eldre avtaler

Overenskomst NITO - SAMFO 010616-310518
Hovedavtalen NITO - Samfo 2014 - 2017
Hovedavtale SAMFO 010110-311213
Overenskomst NITO - Samfo 2014 - 2016
Overenskomst SAMFO 010612-310514


 

KA

 

Hovedavtale KA 010114-311217
Hovedtariffavtale KA 010514-300416

Protokoller og særavtaler

Sentrale særavtaler i KA 010115-311216
Protokoll mellomoppgjøret KA 010515

Eldre avtaler

Hovedavtale KA 010110-311213
Hovedtariffavtalen KA 010512-300414

 

Publisert: Sist oppdatert: