Gå til innhold

Avtaler og overenskomster i privat sektor

På denne siden vil du finne alle avtalene mellom NITO og arbeidsgiverorganisasjonene i privat sektor - NHO, Virke og Virke-HUK.

Gå direkte til ditt avtaleområde i listen:

NITOs overenskomst med Virke har utløpsdato 31. mai. 2020. Avtalen er sagt opp til revisjon. Fra 1. juni 2020 og fram til forhandlingene er avsluttet, gjelder avtalene som normalt.

NHO

NHO - NITO Overenskomst 2020 - 2022
Hovedavtalen NITO - NHO 2018 - 2021
Agreement (overenskomst) between NITO and NHO 2018 - 2020, with appendixes

Protokoller

Eldre avtaler

Virke

Overenskomst del II NITO - Virke 2020 - 2022
Hovedavtale NITO-VIRKE 2018-2021

Protokoller 

Eldre avtaler

Virke-HUK

Hovedavtalen NITO - VIRKE HUK (parallellavtalen) 2018-2021

Landsoverenskomster

Protokoller

Eldre avtaler

Direkteavtaler

Hvis arbeidsgiver ikke er organisert og ikke ønsker å bli det, er det mulig å inngå en egen tariffavtale for akkurat denne virksomheten. Dette kaller vi en direkteavtale.

Hvordan inngå direkteavtaler