Gå til innhold

Avtaler og overenskomster i privat sektor

På denne siden vil du finne alle avtalene mellom NITO og NHO, Virke, Virke-HUK, Samfo og KA.

Gå direkte til ditt avtaleområde i listen:

NHO

 

Hovedavtalen NITO - NHO 2018 - 2021
Overenskomst NITO - NHO 010616-310518
Agreement (English version - Overenskomst) NITO - NHO 2016 - 2018

Protokoller

Protokoll hovedavtalerevisjon NITO-NHO 2018
Protokoll - Hovedavtale NHO 010114-311217
Protokoll Overenskomst NHO 010616-310518
Overenskomst NITO - NHO 010614-310516

eldre avtaler

Hovedavtalen NITO - NHO 2014-2017
Hovedavtale NHO 010110-311213
Overenskomst NITO - NHO 2014-2016

Virke

Hovedavtale NITO-Virke 2018-2021
Overenskomst NITO - Virke 010614-310516

Protokoller 

Protokoll revisjon hovedavtale NITO - Virke 2018
Protokoll - overenskomst NITO - Virke 2016-2018 - 280217

Protokoll - Hovedavtale NITO - Virke 010114-311217
Protokoll - Overenskomst NITO - Virke 010614-310516

eldre avtaler

Hovedavtalen NITO - Virke 2014-2018
Eldre Hovedavtalen NITO - Virke (tidligere HSH) 010110-311213
Eldre Overenskomst NITO - Virke 010612-310514

 

Virke-HUK

Hovedavtale (Parallellavtale) NITO - Virke-HUK 010114-311217

landsoverenskomster

Landsoverenskomst helse sosial Virke HUK 2016 - 2018
Landsoverenskomst høyskoler Virke HUK 2016 - 2018
Landsoverenskomst museer og andre kulturinstitusjoner Virke HUK 2016 - 2018
Landsoverenskomst spesialist Virke HUK 2016 - 2018
Landsoverenskomst utdanning Virke HUK 2016 - 2018
Landsoverenskomst virksomheter Virke HUK 2016 - 2018

Protokoller

Protokoll forlenging hovedavtalen (parallellavtalen) Virke HUK-NITO 2018-2021
Riksmeklerens møtebok med protokoll NITO - Virke HUK 19122016
Protokoll Hovedavtale (Parallellavtalen) NITO - Virke-HUK 01014-311217
Protokoll Lønnsregulering 2. avtaleår alle overenskomster NITO - Virke-HUK 010515
Protokoll Alle overenskomster unntatt spesialisthelsetjenesten NITO - Virke-HUK 010514-300416
Protokoll Spesialisthelsetjenesten NITO - Virke-HUK 010514-300416

Eldre avtaler

Landsoverenskomst Helse og Sosial Virke-HUK 010514-300416
Landsoverenskomst Høyskoler Virke-HUK 010514-300416
Landsoverenskomst Museer og andre kulturinstitusjoner Virke-HUK 010514-300416
Landsoverenskomst Utdanning Virke-HUK 010514-300416
Landsoverenskomst Virksomheter Virke-HUK 010514-300416
Landsoverenskomst Spesialisthelsetjenesten Virke-HUK 010514-300416

 

SAMFO

 

Hovedavtalen NITO - SAMFO 010114-311217
Overenskomst NITO - SAMFO 010616-310518

Protokoller

Protokoll Hovedavtalerevisjon NITO-SAMFO 2018
Overenskomst Samfo pr 1.6.2016

eldre avtaler

Hovedavtalen NITO - Samfo 2014 - 2017
Hovedavtale SAMFO 010110-311213
Overenskomst NITO - Samfo 2014 - 2016
Overenskomst SAMFO 010612-310514


 

KA

 

Hovedavtale KA 010114-311217
Hovedtariffavtale KA 010514-300416

Protokoller og særavtaler

Sentrale særavtaler i KA 010115-311216
Protokoll mellomoppgjøret KA 010515

Eldre avtaler

Hovedavtale KA 010110-311213
Hovedtariffavtalen KA 010512-300414

 

Publisert: Sist oppdatert: