Gå direkte til ditt avtaleområde i listen:

NHO

NHO - NITO Overenskomst 2020 - 2022
Hovedavtalen NITO - NHO 2018 - 2021
Agreement (overenskomst) between NITO and NHO 2018 - 2020, with appendixes

Protokoller

Eldre avtaler

Virke

Overenskomst del II NITO - Virke 2020 - 2022
Hovedavtale NITO-VIRKE 2018-2021

Protokoller 

Eldre avtaler

Virke-HUK

Hovedavtalen NITO - VIRKE HUK (parallellavtalen) 2018-2021

Landsoverenskomster

Protokoller

Eldre landsoverenskomster

Direkteavtaler

Hvis arbeidsgiver ikke er organisert og ikke ønsker å bli det, er det mulig å inngå en egen tariffavtale for akkurat denne virksomheten. Dette kaller vi en direkteavtale.

Hvordan inngå direkteavtaler