Gå til innhold
Energi, kraftlinje. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjøret KS Energi 2019

Nyheter fra lønnsoppgjøret i KS Energi 2019.

Tariffnytt 21.05.2019

Enighet i mellomoppgjøret mellom NITO og KS Bedrift – Energiavtale II

På kvelden den 20. mai kom NITO til enighet med KS Bedrift mellomårsoppgjøret 2019 basert på Energiavtale II.  

I og med at det ikke skal skje noen revisjon av avtaleteksten i Energiavtale II under et mellomårsoppgjør er tematikken det forhandles om noe begrenset, i realiteten noen overordnede prinsipper, aktuelle avklaringer eller konkrete tema partene tidligere har vært enige kan forhandles i mellomårsoppgjøret. 

I realiteten ble NITOs krav så godt som i helhet akseptert.  

Hovedprinsippet om at all lønnsvekst skal skje etter lokale forhandlinger – det skal forhandles fram en økonomisk ramme for NITOs medlemmer som arbeidsgiver deretter bruker til å bestemme lønnstillegget til de enkelte medlem – ble stadfestet.

Det er også enighet om at det endelige resultatet fra kommuneoppgjøret (når dette er endelig avklart) om ny offentlig tjenestepensjon skal gjelde for energiavtalene når disse er klare etter mekling. 

I protokollen fra 2018 var det gitt adgang til å forhandle i 2019 om arbeidstid på reiser i arbeidsgivers tjeneste utenfor normal arbeidstid. Dette hadde bakgrunn i en sak om en politimann på Vestlandet som var til behandling i Høyesterett. Selv om dom i saken foreligger, er den etter NITOs syn ikke klargjørende nok til å starte forhandlinger om en kompensasjonsordning for lignende tilfeller i energisektoren. Partene er derfor enige om å ta opp forhandlingene om dette i hovedoppgjøret 2020.  

Partene ble dessuten enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal jobbe med et system som kan hjelpe bedriftene til å kunne sette FNs bærekraftmål på dagsorden (spesielt klima) i det lokale partssamarbeidet. Dette har man også vært innom tidligere i dette avtaleområdet, men er mer aktuelt nå enn noensinne. 

Hva ble de enige om i Energiavtale I?

Når det gjelder den andre avtalen i denne sektoren (Energiavtale I - inngått med bl.a. El og IT-Forbundet), ble denne forhandlet samtidig. I Energiavtale I holdes det fortsatt fast ved at det skal være ett unyansert, sentralt, kollektivt tillegg for alle som kommer inn under avtalen. Resultatet innebærer at alle ansatte som er knyttet til Energiavtale I får et tillegg på kr. 7.312,- med virkning fra 1. juli 2019. På toppen av dette skal det føres lokale forhandlinger – forventelig slik at disse tar høyde for hva som er gitt sentralt. Tillegget er det samme som ble resultatet i forhandlingene mellom LO og NHO - bare omregnet til annen virkningsdato. 

Som sagt angår ikke disse resultatene NITO direkte, men det er hvert å merke seg at det samlede resultatet for Energiavtale II ser ut til å ligge over 4% (inklusive overheng, glidning og regulering av minstelønnssatser som finnes i Energiavtale II). Man bør ha dette i bakhodet når NITOs tillitsvalgte senere skal gjennomføre lokale forhandlinger i den enkelte

Hvem er parter i de to energiavtalene?

  • Energiavtale I er inngått mellom KS Bedrift på den ene siden, og organisasjonene EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat på den andre siden. 
  • Energiavtale II er inngått mellom KS Bedrift på den ene siden, og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet, Lederne og Det Norske Maskinistforbund på den andre siden. 

Protokoll Energiavtale II, NITO - KS Bedrift, 2019

Tariffnytt 14.03.2019

På de sentrale tariffkonferansene denne uka har tariffutvalget NITO KS Energi forberedt årets lønnsoppgjør sammen med tillitsvalgte fra hele landet. Hva forventer de av årets oppgjør?

Se video med Oddvar Steinhaug, leder av NITO KS Energi

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: