Gå til innhold
Illustrasjon by med infrastruktur Ill: GettyImages

Lønnsoppgjør kommune

Her kan du følge forhandlingene og lønnsoppgjørene i kommunal sektor.

Tariffnytt 18.01.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om penger, ikke formuleringer og rettigheter i avtaleverket.

  • 18. - 19. februar møtes tariffutvalget NITO Kommune og diskuterer hvilke krav NITO bør spille inn til Akademikerne i år. Opp mot den sentrale arbeidsgiverparten KS, er NITO representert gjennom sin tilslutning til Akademikerne kommune.
  • 3. april er NITO kommunes frist for å sende inn krav til Akademikerne.
  • Forhandlingene mellom KS og Akademikerne starter opp i uke 17 og skal være ferdige innen 30. april kl 24.00.
  • De lokale forhandlingene starter etter at de sentrale forhandlingene er ferdige.

De tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper i kommunal sektor vil i løpet av kort tid få tilsendt en spørreundersøkelse rundt problemstillinger om lokal lønnspolitikk. Vi håper at så mange som mulig benytter muligheten til å gi sine innspill til tariffutvalget NITO Kommune.

Prøv NITOs lønnskalkulator - vi vet hva du er verdt

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: