Gå til innhold
Oslo kommune. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør Oslo kommune

Følg lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

Tariffnytt 18.04.2018

NITO og Akademikerne møtte i dag Oslo kommune for å overlevere sitt krav nummer 2 i årets hovedtariffoppgjør.

Oslo kommune viste i ditt første tilbud til at de vil prioritere tillegg på lønnstabellen og avsetning til lokale forhandlinger. De legger til grunn at kommunens handlingsrom i arbeidsgiverpolitikken må ivaretas, men ønsker også utvikling og forenkling av avtaleverket.

Akademikerne krever systemendring og fastholder at også medlemmene i Oslo kommune må få forhandle lønn lokalt i den enkelte etat, bydel og virksomhet. Akademikerne krever også at alle disponible økonomiske midler avsettes til lokale forhandlinger.

Dette vil kunne gi medlemmene en bedre lønnsutvikling som verdsetter innsats og kompetanse. Dette er nødvendig for at Oslo kommune skal kunne tiltrekke seg og beholde den kompetansen som skal til for å oppnå ambisjonen om å bli "verdens smarteste by". Det blir de ikke så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne

Akademikernes krav nr 2 - 18.04.2018

Tariffnytt 11.04.2018

Tariffoppgjøret i Oslo kommune startet 11. april. NITO forhandler gjennom sin tilslutning til Akademikerne kommune. 

Oslo er den eneste kommunen i hele Norge der NITOs og Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lokalt. I 2016 gikk også staten over til et nytt lønnssystem for medlemmene.

- Lokale lønnsforhandlinger, der de ansatte lønnes etter innsats, kompetanse og resultater, er nødvendig for at kommunen skal være et attraktivt sted å jobbe. Systemet må endres dersom Oslo kommune skal lykkes i sine ambisjoner om å bli en grønn og innovativ by, og levere solide tjenester innen skole, barnevern og eldreomsorg, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.

NITOs og Akademikernes viktigste krav i årets oppgjør er at det blir lokale lønnsforhandlinger også i Oslo kommune. Vi forventer en solid reallønnsvekst etter flere moderate år. Når Norge går bedre, skal det også gjenspeiles i oppgjøret.

Akademikernes krav nr 1 Oslo kommune

Forhandlingene har frist den 30. april kl. 24.

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO Kommune

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO Kommune. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Gro Gaarder, Kjell Ola Aamodt, Vidar Bergly, Sverre Fjellheim, Kjetil Lein (leder) og Esben Gundersen. Tove Elin Aksdal og Jan-Terje Strandås ble valgt som vara.

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om økte forventinger til årets oppgjør:

- Når de økonomiske pilene peker oppover er det naturlig at forventningen til et godt oppgjør øker. Og når til og med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri sier at det er rom for lønnsøkning i år, ja da er det lett å bli optimistisk

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 03.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttet

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. NITO har vært en del av disse forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune, og vil også være med på den videre behandlingen.

Lørdag morgen ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Siw Tyldum, som er leder av NITO stat, er enig med Kvam i behovet for en endring av dagens pensjonsordning og ser positivt på løsningen som kom i morges.

- Den framforhandlede løsningen er bedre for framtidige pensjonister enn det dagens ordning er. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb. Overgangsordningene vil kunne bli krevende, men dette er nødvendig for å sikre alle en best mulig og forutsigbar pensjonsordning, sier Tyldum.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

- Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Tariffnytt 08.02.18

Hovedtariffavtalen er sagt opp med virkning fra og med 01.05.18, i avtaleområdene KS/KS Bedrift/Oslo kommune.

Dette betyr at vi er inne i et år med hovedtariffoppgjør, og det nærmer seg forhandlingsstart.

I år er det hovedoppgjør

I år med hovedtariffoppgjør er hele avtalen er oppe til revisjon. Dette betyr at vi altså skal forhandle om endringer i fellesbestemmelsene og i viktige spørsmål som arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger, permisjoner og mye mer.

Datoer og frister

Det er Tariffutvalget for NITO Kommune som vedtar kravene til oppgjøret. Dette skjer direkte i etterkant av den sentrale tariffkonferansen som NITO gjennomfører 14.-15. mars. Fristen for å oversende krav til Akademikerne kommune er satt til 16. mars, deretter vedtas Akademikerne kommunes samlede krav som oversendes KS.

Det er foreløpig ingen fastsatte datoer for avtaleområdet Oslo Kommune, men disse går vanligvis ganske parallelt med avtaleområdet KS.

Forhandlingene i avtaleområdet KS starter 11. april og skal være ferdige 30. april kl 24.00.

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: