Gå til innhold
Maskinering, illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør privat 2019

Nyheter fra lønnsoppgjøret i privat sektor 2019.

Tariffnytt 21.06.2019

Enighet i de sentrale forhandlingene med VIRKE-HUK

NITO og Akademikerforeningene i VIRKE-HUK gjennomførte sine sentrale forhandlinger den 20. juni. NITOs medlemmer innen dette området er i hovedsak knyttet til spesialisthelsetjenesten, og vi har også noen innen utdanning.

Også i år ble NITO enige med VIRKE-HUK om at lønn skal forhandles lokalt. De lokale forhandlingene skal i år gjennomføres innen 31.oktober. Virkningsdato for lønnsendringene er 1.mai 2019, med mindre partene lokalt kommer til enighet om en annen dato.

Protokoll mellomoppgjøret 2019 Virke HUK - NITO

Tariffnytt 12.06.2019

AFP i Virke-området

Avtalefestet pensjon (AFP) er fra 1. juni en del av NITOs overenskomst med Virke. Dette ble forhandlet frem i siste revisjon av overenskomsten.

Det betyr at medlemmer av NITO som jobber i en bedrift der denne overenskomsten gjelder, er omfattet av AFP-ordningen.

Mer om AFP-ordningen finner du på www.afp.no.

Tariffnytt 14.03.2019

På de sentrale tariffkonferansene denne uka har tariffutvalget NITO Privat forberedt årets lønnsoppgjør sammen med tillitsvalgte fra hele landet. Hva forventer de av årets oppgjør?

Se video med Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat

 

Tariffnytt 20.02.2019

Enighet med SAMFO om Revisjon av Overenskomst

NITO har i dag forhandlet frem en revisjon av overenskomsten med SAMFO.

Partene kom til enighet 20. februar 2019, men endringene trer ikke i kraft før styret i SAMFO har godkjent resultatet 22. mars 2019. NITO vil komme tilbake med mer informasjon om endringene etter dette.

Loust K. Poulsen SAMFO Tom Helmer Christoffersen NITO Privat.jpg

Laust K. Poulsen i SAMFO (til venstre) og Tom H. Christoffersen leder NITO Privat (til høyre) er blitt enige om ny overenskomst.

Tariffnytt 09.01.2019

Etter krevende forhandlinger har NITO blitt enig med NHO om ny overenskomst.  Det skal bli enklere å avspasere plusstimer og å jobbe i alle livsfaser.

Enighet med NHO ved morgengry

NITO forhandlet med NHO til langt på natt for å styrke våre medlemmers rettigheter. Kl 04.15 tidlig om morgen 9. januar var vi endelig kommet frem til enighet om ny overenskomst med NHO, som gjør at våre medlemmer står enda litt sterkere i arbeidslivet.

Det skal bli lettere å avspasere opparbeidet tid

«Mange av våre medlemmer har problemer med at man ikke får avspasert plusstimer man har opparbeidet seg», sier Tom Helmer Christoffersen som er leder i NITO Privat. «Nå skal det legges bedre til rette for avspasering av opptjent plusstid.»

Godt liv og arbeidsliv for teknologer i alle aldre

«NITO vil bidra til et godt liv og arbeidsliv for våre medlemmer i alle livets faser» sier Tom Helmer. «Vi er glade for å ha fått med oss NHO på laget.»

NITO oppfordrer våre tillitsvalgte å drøfte med sin arbeidsgiver hvilke tiltak man kan sette i gang for å legge til rette for arbeidstakere i ulike livsfaser.

Protokollteksten finner du her. Overenskomsten legges ut så snart den er ferdig redigert.

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Tariff- og lønnsoppgjør: Ord og uttrykk

Her er ordene og uttrykkene du bør kjenne og forstå