Gå til innhold
Maskinering, illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør privat - følg forhandlingene

Følg lønnsoppgjøret i de private tariffområdene hvor NITO forhandler.

Tariffnytt 09.01.2019

Etter krevende forhandlinger har NITO blitt enig med NHO om ny overenskomst.  Det skal bli enklere å avspasere plusstimer og å jobbe i alle livsfaser.

Enighet med NHO ved morgengry

NITO forhandlet med NHO til langt på natt for å styrke våre medlemmers rettigheter. Kl 04.15 tidlig om morgen 9. januar var vi endelig kommet frem til enighet om ny overenskomst med NHO, som gjør at våre medlemmer står enda litt sterkere i arbeidslivet.

Det skal bli lettere å avspasere opparbeidet tid

«Mange av våre medlemmer har problemer med at man ikke får avspasert plusstimer man har opparbeidet seg», sier Tom Helmer Christoffersen som er leder i NITO Privat. «Nå skal det legges bedre til rette for avspasering av opptjent plusstid.»

Godt liv og arbeidsliv for teknologer i alle aldre

«NITO vil bidra til et godt liv og arbeidsliv for våre medlemmer i alle livets faser» sier Tom Helmer. «Vi er glade for å ha fått med oss NHO på laget.»

NITO oppfordrer våre tillitsvalgte å drøfte med sin arbeidsgiver hvilke tiltak man kan sette i gang for å legge til rette for arbeidstakere i ulike livsfaser.

Protokollteksten finner du her. Overenskomsten legges ut så snart den er ferdig redigert.

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Tariff- og lønnsoppgjør: Ord og uttrykk

Her er ordene og uttrykkene du bør kjenne og forstå