Gå til innhold
Illustrasjonsbilde lønnsoppgjør Foto: GettyImages

Lønnsoppgjør Spekter

Følg lønnsoppgjøret i området Spekter. 2019 er et mellomoppgjør hvor det vanligvis kun forhandles om penger, ikke andre rettigheter.

Tariffnytt 10.04.2019

Offentlig tjenestepensjon: Enighet om videre prosess

SAN har kommet til enighet med Spekter i A1-forhandlingene om videre prosess knyttet til ny offentlig tjenestepensjon. 

Brynhild Asperud og Birgithe Hellerud.jpg

På bildet: Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, og Birgithe Hellerud, leder av SAN.

YS og LO har brutt og deres oppgjør går til mekling.

Oppgjøret for SAN, Akademikerne og Unios foreninger går videre som tidligere avtalt i A-delen.

Protokoll A1 SAN - Spekter 2019

Tariffnytt 02.04.2019

Enighet i de sentrale A-delsforhandlingene

SAN og Spekter har i dag, 2. april, blitt enige i de innledende sentrale A-delsforhandlingene. Det viktigste partene har avtalt er frister for når partene lokalt skal være ferdige med sine B-delsforhandlinger:

  • For overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale og 10 Helseforetak med sykehusdrift er frist for avslutning av forhandlingene onsdag 22. mai kl. 15.00. Frist for å be om bistand er fredag 10. mai kl. 15.00. 
  • For overenskomstområde 6 NRK er frist for avslutning av forhandlingene tirsdag 30. april kl 15.00.
  • For øvrige områder er frist for avslutning av B-delsforhandlingene fredag 10. mai kl 15.00 og frist for å be om bistand fredag 3. mai kl 15.00.

NITO Spekter vil komme med nærmere informasjon direkte til de tillitsvalgte i løpet av kort tid. 

Protokoll A-delsforhandlingene SAN - Spekter 2019

Tariffnytt 02.04.2019

Starten på vårens lønnsforhandlinger

De innledende sentrale A-delsforhandlingene mellom SAN, som NITO forhandler gjennom, og Spekter startet opp i dag 2. april. 

Brynhild Asperud og Birgithe Hellerud.jpg

På bildet: Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, og Birgithe Hellerud, leder av SAN, ved oppstart av forhandlingene med Spekter.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør hvor det forhandles om premisser og frister for de lokale forhandlingene - før forhandlingene fortsetter hos bedriftsgruppene som forhandler om rammer og innretning for sin virksomhet.

SANs krav

Vi kommer med oppdatering når forhandlingene er ferdige.

Tariffnytt 14.03.2019

På de sentrale tariffkonferansene denne uka har tariffutvalget NITO Spekter forberedt årets lønnsoppgjør sammen med tillitsvalgte fra hele landet.

Den økonomiske situasjonen i forkant av forhandlingene og hvilke virkemidler har vi for å få mer lønn var sentrale tema. Om Spekters lønnsmodell fortsatt liv laga for NITOs medlemmer i helse ble også diskutert.

Hva forventer de tillitsvalgte og tariffutvalget av årets oppgjør?

Se video med Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter

Tariffnytt 18.01.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør i Spekter. Det betyr at partene vanligvis kun forhandler om penger, ikke avtaletekst.

De innledende sentrale forhandlingene mellom SAN, som NITO forhandler gjennom, og Spekter starter opp 2. april. Her vil de kun forhandle om fristene for når de lokale forhandlingene og de avsluttende sentrale forhandlingene skal være ferdige.

De lokale forhandlingene om B-delen av overenskomsten starter etter at de innledende sentrale forhandlingene er ferdige. I år forhandles det altså kun om penger, ikke sosiale goder eller annen avtaletekst  – med mindre dere lokalt har blitt enige om noe annet.

 

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: