Gå til innhold
Illustrasjonsbilde lønnsoppgjør Foto: GettyImages

Lønnsoppgjør Spekter

Følg lønnsoppgjøret i området Spekter. 2019 er et mellomoppgjør hvor det vanligvis kun forhandles om penger, ikke andre rettigheter.

Tariffnytt 14.03.2019

På de sentrale tariffkonferansene denne uka har tariffutvalget NITO Spekter forberedt årets lønnsoppgjør sammen med tillitsvalgte fra hele landet.

Den økonomiske situasjonen i forkant av forhandlingene og hvilke virkemidler har vi for å få mer lønn var sentrale tema. Om Spekters lønnsmodell fortsatt liv laga for NITOs medlemmer i helse ble også diskutert.

Hva forventer de tillitsvalgte og tariffutvalget av årets oppgjør?

Se video med Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter

Tariffnytt 18.01.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør i Spekter. Det betyr at partene vanligvis kun forhandler om penger, ikke avtaletekst.

De innledende sentrale forhandlingene mellom SAN, som NITO forhandler gjennom, og Spekter starter opp 2. april. Her vil de kun forhandle om fristene for når de lokale forhandlingene og de avsluttende sentrale forhandlingene skal være ferdige.

De lokale forhandlingene om B-delen av overenskomsten starter etter at de innledende sentrale forhandlingene er ferdige. I år forhandles det altså kun om penger, ikke sosiale goder eller annen avtaletekst  – med mindre dere lokalt har blitt enige om noe annet.

 

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign l��nnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: