Gå til innhold
Mennesker samlet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjøret i stat

Følg lønnsoppgjøret i stat.

Tariffnytt 08.02.18

5. april starter forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten. I år er det hovedoppgjør, noe som betyr at hele avtalen er oppe til forhandling. Det er altså mer enn et lønnsoppgjør vi går inn i.

Hovedtariffavtalen regulerer viktige spørsmål som arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger, om permisjoner og mye annet.

Forhandlingene skal være ferdige 30. april kl 24.00.

NITO er representert i forhandlingene tilsluttet Akademikerne stat, og det er tariffutvalget for stat som vedtar NITOs krav til oppgjøret. Dette skjer direkte i etterkant av den sentrale tariffkonferansen som NITO gjennomfører 14.-15. mars. Kravet oversendes Akademikerne stat, som vedtar Akademikernes samlede krav.

NITOs lønnspolitikk innebærer at vi mener forhandlinger om lønn skal skje lokalt, ute i den enkelte bedrift og virksomhet. I 2017 fikk vi for første gang gjennomslag for at all lønn forhandles lokalt også for våre medlemmer i staten. Dette var en viktig seier. Med dette som utgangspunkt går vi nå inn i forberedelsene til årets forhandlinger.

Tariffnytt 07.02.18

Pensjonsforhandlingene i gang

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon startet 7. februar. Det jobbes for å få på plass en god livsvarig ordning for medlemmene.

Akademikerne og andre arbeidstakerorganisasjoner har sammen med Arbeidsdepartementet gjort et forarbeidet til forhandlingene.

Rapport arbeidsgruppe ny offentlig tjenestepensjon

Se sak om Actecan-rapport: Høyt utdannede kan tape på ny pensjonsordning i det offentlige – og de yngste får det verst

Se også nettsak hos Akademikerne om oppstarten av oppgjøret

Avtaler og særavtaler i Staten

NITOs lønnsstatistikk 

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Samt spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: