Brannmannskap.jpg

Reforhandling av brannavtalen for hel- og deltidspersonell startet opp 15. desember 2022. Sentralt i forhandlingene stod endring av bestemmelsene om beredskapsvakt. Altså de vaktordningene der mannskapet har fri fra arbeidet, men må møte opp til utrykning om alarmen skulle gå.

Problemstillingen er at beredskapsvakt har kunnet blitt definert som det ikke er arbeidstid. Så kom det avgjørelser i EU som medførte at brannmannskaper med hyppige utrykninger og kort responstid fikk dommer i sin favør - altså at beredskapsvakt er arbeidstid. Konsekvensen er at dagens vaktordninger i brannetatene/selskapene rundt i Norge i mange sammenhenger ikke er lovlige.

Partene har siden forrige hovedoppgjør hatt et partssammensatt arbeid om problemstillingen. Foreningene på arbeidstakersiden har også jobbet godt og tett med ny bestemmelse om beredskapsvakt. Forhandlingene ble tatt opp igjen nå i april, men partene har ikke klart å komme til enighet.

Vi kan ikke gå i detaljer om hva uenigheten som gjorde at det brudd går på. 

Bruddet skal nå nemndsbehandles av mekler. Tidspunkt for dette er foreløpig ikke klart, men vi kommer med informasjon på nito.no når vi har et resultat.

Gjeldende avtale gjelder inntil nemndsavgjørelsen foreligger.