Gå til innhold
Dagens bedriftsavtale med Samfunnsbedriftene forlenges  Foto: GettyImages
Lønn kommune (KS)

Dagens bedriftsavtale med Samfunnsbedriftene forlenges

Akademikerne og NITO ble natt til 24. september enige med Samfunnsbedriftene i årets hovedoppgjør. Dagens hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor, den såkalte bedriftsavtalen, blir videreført for de neste to årene.

Avtalen innebærer at det skal gjennomføres lokale kollektive forhandlinger som normalt i høst. Det er viktig at handlingsrommet tariffavtalen gir brukes når de lokale partene nå skal forhandle. På den måten kan samfunnsbedriftene klare å beholde viktig kompetanse og kompetansemiljøer i virksomheten.

Etterlyser etter- og videreutdanning og seniortiltak

- Vi lever godt med en videreføring av dagens avtale, men vi skulle gjerne forhandlet videre om blant annet etter- og videreutdanning og seniortiltak. En videreutvikling av avtalen blant annet på disse områdene ville gjort det mer attraktivt for høyt utdannede å søke seg til kommunale bedrifter. Dette klarte dessverre ikke forhandlingspartene å bli enige om, sier Akademikernes forhandlingsleder Sonia Monfort Roedelé.

- Pandemien har rammet enkelte samfunnsbedrifter hardt, mens andre går godt. Det betyr at der det er positiv verdiskaping og lønnsevne i bedrifter er det rom for å forhandle om økt lønn, sier Roedelé.

Protokoll Bedriftsavtalen 2020

Hvem er Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedrifter (tidligere KS Bedrift) er bedrifter opprettet av én eller flere kommuner for å løse en samfunnsoppgave. Dette kan være innenfor helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel.

Publisert: Sist oppdatert: