Sedler som søyler.JPG

For de fleste av NITOs medlemmer i KS er det de tillitsvalgte som forhandler lønn lokalt i den enkelte virksomhet. Medlemmer som følger kapittel 4 i hovedtariffavtalen, i all hovedsak lærere i videregående skole, får imidlertid lønn justert i de sentrale forhandlingene. 

Til ansatte i kapittel 4 gruppe 2* gis følgende lønnstillegg per 1.9.2020

  • Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning: 1400 kroner
  • Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning: 1600 kroner
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning: 1700 kroner
  • Lektor og stillinger med krav om mastergrad: 1800 kroner
  • Lektor med tilleggsutdanning: 1900 kroner

Garantilønn og lønnstilegg for ansiennitet  - gruppe 2 - tabell per 1.9.2020

  0 år garantilønn Utregnet 2 år  4 år  6 år 8 år 10 år 16 år
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 411.400 Utregnet tillegg for ans. 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 5.000
Utregnet laveste årslønn 421.400 431.400 441.400 451.400 501.400 506.400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

451.600 Utregnet tillegg for ans. 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 10.000
Utregnet laveste årslønn 461.600 471.600 481.600 501.600 521.600 531.600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

491.400 Utregnet tillegg for ans. 9.700 4.600 4.800 10.300 17.700 40.100
Utregnet laveste årslønn 501.100 505.700 510.500 520.800 538.500 578.600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 516.400 Utregnet tillegg for ans. 9.800 5.700 5.500 5.200 28.900 53.600
Utregnet laveste årslønn 526.200 531.900 537.400 542.600 571.500 625.100
Lektor med tilleggsutdanning

533.600 Utregnet tillegg for ans. 10.400 5.700 5.500 8.000 26.800 62.900
Utregnet laveste årslønn 544.000 549.700 555.200 563.200 590.000 652.900

*De aller fleste av NITOs medlemmer har stillinger plassert i gruppe 2. For tillegg gitt til gruppe 1, se side 4 og 5 i møteboken.

Riksmekleren møtebok og vedlegg, KS 2020