Partene er enige om at de ønsker å gjennomføre forhandlingene fysisk. Foreløpig dato for videre forhandlinger er satt til 11. januar 2022.

Hovedavtalen vil gjelde på vanlig måte inntil videre.

NITO forhandler sammen med Akademikerne mot KS som arbeidgiverpart. For NITO er kompetanseutvikling, klima og vilkår for tillitsvalgte viktig i forhandlingene. 

ikon tannhjul_200x200.PNGHovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, med bestemmelser om hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle og samarbeide. Den inneholder også regler for de ansattes medbestemmelsesrett.

Forhandlingene om ny hovedavtale med KS tas opp igjen når regjeringens innskjerpede tiltak opphører.

De pågående forhandlingene om ny særavtale om arbeidstid for undervisningspersonell, også kjent som SFS 2213, er også satt på pause i lys av den nye smitteutviklingen.