Arbeidstid.jpg

I lys av smittesituasjonen og de varslede innstrammingene i tiltak fra regjeringen, ble partene 14. desember enige om å ta en pause i forhandlingene. Forhandlingene tas opp igjen når regjeringens innskjerpede tiltak opphører.

Avtalen vil gjelde på ettervirkning inntil forhandlingene er avsluttet. NITO har så langt opplevd forhandlingene som konstruktive, med progresjon og bevegelse fra alle parter og ser fram til å ta opp igjen tråden på nyåret.

NITO er en del av delegasjonen til Akademikerne sammen med Tekna og Norsk Lektorlag. KS er motpart på arbeidsgiversiden.

Akademikerne har fremmet et felles første krav med et tillegg fra NITO og Tekna som presiserer behovene til yrkesfaglæreren. Begge parter ønsker å trekke inn erfaringene fra koronatiden.