Arbeidstid.jpg

NITO er en del av delegasjonen til Akademikerne sammen med Tekna og Norsk Lektorlag. KS er motpart på arbeidsgiversiden.

Akademikerne har fremmet et felles første krav med et tillegg fra NITO og Tekna som presiserer behovene til yrkesfaglæreren.

Begge parter ønsker å trekke inn erfaringene fra koronatiden. Det jobbes nå i arbeidsgrupper for å konkretisere krav og tilbud.

Neste forhandlingsdag er 3. desember. Det er ønskelig å ha kommet til en løsning da, men det er også satt av en mulig dag til videre forhandlinger 13. desember.

Vi kommer tilbake med ny sak når forhandlingene er i mål.