Avtalen har fått navnet Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor. Disse tingene er forbedret i den nye avtalen:

  • Økte satser knyttet til ubekvemstillegg fra 1. mai 2022, med en ytterligere økning fra 1.1.23
  • Ansatte over 60 år skal få utbetalt feriepenger for full lønn, ikke begrenset til 6 G som det har vært 
  • Tillitsvalgte kan nå be om en skriftlig redegjørelse for hvordan unntaksbestemmelsene om lederstilling/ særlig uavhengig stilling - altså de som er unntatt overtidsbestemmelsene -  praktiseres i virksomheten
  • Hvordan de uorganisertes lønn skal fastsettes skal nå opp på drøftingsmøtet i forkant av lokale forhandlinger

NITO-ikon-Konkurranseklausuler-NT-04810.PNGKompetanseutvikling har også fått stort fokus i denne revisjonen av avtalen. Dette er viktig for å beholde og rekruttere våre medlemmer.

Samfunnsbedriftene har fått gjennomslag for at omfangsbestemmelsen for bedriftsavtalen utvides til også å gjelde havner. Det betyr p.t. 17 havner. Dete gjelder flere av NITOs medlemmer, som med dette går over fra hovedtariffavtalen med KS til bedriftsavtalen.

Den nye, oppdaterte bedriftsavtalen blir lagt ut på nito.no i løpet av kort tid. Enn så lenge kan endringene leses i protokollen: Protokoll Samfunnsbedriftene hovedlønnsoppgjøret 2022