Onsdag 21. april møter hovedorganisasjonene KS i årets lønnsoppgjør. NITO er representert gjennom sitt forhandlingssamarbeid med Akademikerne kommune.

I år er det et mellomoppgjør, noe som betyr at partene primært forhandler om økonomi. For NITOs medlemmer betyr det i praksis at medlemmer i undervisningsstillinger får sin lønn justert i denne delen av oppgjøret. De fleste av NITOs medlemmer i KS-området får imidlertid sin lønn fastsatt i de lokale forhandlingene som kommer etter at de er ferdige sentralt.

Må unngå sentrale føringer i lokale forhandlinger

Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune Oppgjøret i 2021 vil også skje i lys av pandemien. Likevel må vi unngå sentrale føringer i de lokale forhandlingene. Det var en ødeleggende faktor for oppgjøret i 2020. Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune

I 2020 ga KS kommunene føringer om å benytte overheng og glidning i det lokale oppgjøret. Dette er budsjettekniske begrep som brukes i sentrale forhandlinger, og som kompliserer forhandlingene lokalt. 

- Nå har vi sett at flere kommuner har lært at det er penger å spare på å benytte dette i de lokale forhandlingene. NITO vil derfor jobbe for at det blir opp til de lokale parter hvordan det skal forhandles ute i deres egen virksomhet, sier Aamodt.

- Både frontfaget, som endte på 2,7 % i år, og resultatet i de sentrale forhandlingene med KS for kapittel 4, er elementer det skal tas hensyn til i lokale forhandlinger. Men dette er på ingen måte fasit for de lokale forhandlingene i kapittel 3 og 5, sier Aamodt.

- Forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5 beskriver hvordan det skal forhandles lokalt. Det er ingen grunn til å anta at partene lokalt ikke vil vise ansvarlighet i ekstraordinære situasjoner - uten sentrale føringer, sier Aamodt.

Oslo kommune

For NITOs medlemmer i Oslo kommune starter lønnsoppgjøret fredag 23. april. I flere år har NITO og Akademikerne fremmet krav om at medlemmene må få sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger.

Dagens lønnssystem innebærer at lønnstilleggene gis uavhengig av de ansattes kompetanse, ansvar og innsats, og uavhengig av virksomhetens behov. 

NITO og Akademikerne går inn i forhandlingene med to  hovedkrav:

  • En reell lønnsøkning for medlemmene i Oslo kommune.
  • Endring av lønnssystemet for medlemmene i hovedstaden til et lokalt, kollektivt forhandlingssystem.

Følg med på nito.no for oppdateringer om oppgjøret.

Tariffnytt KS

Tariffnytt Oslo kommune

Les også: