16 -17. mars arrangerte NITO de årlige sentrale tariffkonferansene. Her har tillitsvalgte fra hele landet diskutert veien videre for norsk arbeidsliv etter pandemien og utfordringer og muligheter i forkant av årets lønnsoppgjør. 

NITO Kommune: Nytt tariffutvalg

Kjell Ola Aamodt med rollup.jpg
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune

Diskusjonen på tariffkonferansen viste tydelig noe som er et gjennomgående problem når NITOs tillitsvalgte skal forhandle lønn for sine medlemmer: Nemlig at de lokale forhandlingene i realiteten er ganske låst av utenforliggende forhold.

Sentrale føringer fra KS, frontfaget og resultatet fra kapittel 4 er forhold som er med på å legge et tak på forhandlingene før de overhodet får startet i den enkelte kommune.

- Dette er ikke i tråd med hvordan vi er enige med KS om at vi skal forhandle lønn i virksomhetene. Vi skal forhandle på bakgrunn av den enkelte kommunes økonomiske situasjon, ikke resultater andre har blitt enige om før oss, sier Kjell Ola Ammodt, leder av NITO Kommune.

Hva har vi lært av bruddet i 2020?

I 2020 ble det ikke bare brudd i de sentrale forhandlingene, det var også rekordmange brudd i de lokale forhandlingene. 

NITO Kommune har sett gjennom alle bruddprotokollene og ser at det er forhold som går igjen.

- I tillegg til utenforliggende forhold som gjør at forhandlingene oppleves som avgjort på forhånd, ser vi også at det er mye feilaktig bruk av begreper som overheng og glidning i de lokale forhandlingene, sier Aamodt.

NITO Kommune vil framover se på hvordan erfaringene fra fjoråret kan brukes til å forberede tillitsvalgte enda bedre før de skal forhandle lønn. Blant annet ser en at viktige verktøy som lønnsutviklingssamtaler og lønnspolitiske dokumenter brukes i alt for liten grad ute i virksomhetene.

Fokus framover

- Å sette tillitsvalgte i stand til å forhandle, å kunne bidra til å gjøre dem tryggere, er et viktig fokusområde for NITO Kommune i tiden framover. Vi ser for eksempel at god bruk av de forberedende drøftingsmøtene kan bidra til bedre forhandlinger, sier Aamodt.

Én av fem NITO-medlemmer i kommunene ser for seg et oppgjør på 4-tallet i 2021. Rundt halvparten forventer fra to til tre prosent.

- Skal vi innfri medlemmenes forventinger om lønnsvekst i 2021 må arbeidsgiverne slutte å la frontfaget være et tak. Da kan vi få til mer i de lokale forhandlingene, avslutter Aamodt.

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva